Staletá Praha 31, 2/2015

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Tomasz Cymbalak – Sylvie Svatošová
Nestelhülsen – dutá oděvní nákončí ve středověké a novověké Praze
SP 31, 2/2015, 215
Běžná součást středověkého a raně novověkého oděvu, jejíž archeologizovanou podobu se podařilo interpretovat až nyní.
Klíčová slova — oděvní nákončí – Praha – archeologický výzkum – středověký a novověký oděv – móda – řemesla – tkaničky – šňůrky – stuhy
[pdf]

Gabriela Blažková — Josef Matiášek – Radka Kozáková – Petr Kočár
Raně středověké opevnění na Hradčanech v Praze. Nové poznatky na základě výzkumů z let 2011 a 2013
SP 31, 2/2015, 1641
Torza raně středověkého fortifikačního systému objevená na Hradčanech sice dosud neumožňují podat ucelenější obraz, avšak jejich existence přináší zásadní informace do debaty o struktuře levobřežní pražské aglomerace.
Klíčová slova — Praha – raný středověk – opevnění – příkop – pylová analýza – makrozbytková analýza
[pdf]

Jan Havrda – Miroslav Kovář – Anna Žďárská
Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů
SP 31, 2/2015, 4261
Objev románské zdi orientované odlišně od os středověkého dominikánského konventu vede k domněnce, že může náležet staršímu románskému kostelu sv. Klimenta.
Klíčová slova — Praha-Staré Město – Klementinum – stavebněhistorický průzkum – archeologický výzkum – románská architektura – dominikánský klášter
[pdf]

Jana Maříková-Kubková – Iva Herichová
Revize první stavební fáze kostela Panny Marie na Pražském hradě/Hradčanech
Návrat po šedesáti pěti letech
SP 31, 2/2015, 6275
Nově vytvářený model georeliéfu Pražského hradu odkryl nesoulad s tradiční interpretací podoby a účelu prastaré zděné stavby známé jako druhý nejstarší kostel v Čechách z 9. století.
Klíčová slova — Hradčany – Pražský hrad – kostel Panny Marie – rekonstrukce georeliéfu – raně středověká architektura
[pdf]

MATERIÁLIE


Ladislav Bartoš
Kamenické značky v průjezdu Prašné brány
SP 31, 2/2015, 7688
Specifická dokumentace části známé gotické stavby přinesla poznatky metodického rázu i sondu do historie poznávání kamenických značek v Praze.
Klíčová slova — Praha-Staré Město – brána – Prašná brána – pozdní gotika – kamenické značky – dokumentace – 15. století – Matěj Rejsek – Josef Mocker
[pdf]

50 LET ODBORU ARCHEOLOGIE NPÚ ÚOP HMP

Poster A
SP 31, 2/2015, 8991
[pdf]

Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska – Michal Tryml
Půlstoletí v pražském podzemí
SP 31, 2/2015, 9294
[pdf]

Ivana Boháčová
90 let systematického archeologického studia historického jádra Prahy a 50. výročí založení specializovaného pracoviště pražské archeologické památkové péče v kontextu stavu a možností poznání počátků Prahy
SP 31, 2/2015, 95111
[pdf]

Jan Klapiště
Archeologická památková péče a archeologické poznávání
SP 31, 2/2015, 112114
[pdf]

Petr Sommer
Archeologie na pražském pracovišti NPÚ
SP 31, 2/2015, 115117
[pdf]

Poster B
SP 31, 2/2015, 118122
[pdf]

SDĚLENÍ       [pdf]


Jan Jakub Outrata – Zvonimír Dragoun
Pražský Semmering. K dějinám pražské železniční sítě
SP 31, 2/2015, 123142
Stavby a viadukty Buštěhradské dráhy vytvářejí ucelený a ojediněle dochovaný historický industriální a krajinný soubor s řadou autentických prvků z konce 19. století.
Klíčová slova — Buštěhradská dráha – Pražský Semmering – nádraží – viadukt – výpravní budova – bývalá stanice Cibulka – stanice Jinonice – nádraží Smíchov – Česká západní dráha – Pražsko-duchcovská dráha – Hlubočepy

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Archaeologia historica I–XX (1976–1995)
                                   — autorský rejstřík, 143-145
                                   — místní rejstřík, 146-151
                                   — tematický rejstřík, 152-154

AKTUALITY       [pdf]


Ladislav BartošVeronika Koberová (Bartošová)Matouš Semerád
Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP HMP v roce 2014
SP 31, 2/2015, 155159

Helena Čižinská
Vzpomínka na architekta Aloise Kubička
SP 31, 2/2015, 160–162

Josef Faktor
Biskup Antonín Podlaha, kněz, archivář, historik umění (1865–1932)
SP 31, 2/2015, 163–166

Pavel Vlček
Vzpomínka na PhDr. Ing. Jana Muka (* 8. května 1935 – † 27. října 1994)
SP 31, 2/2015, 167–170

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (12)
Klementinum
SP 31, 1/2015, 171–172

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]