Vítáme Vás na stránkách Staleté Prahy – časopisu pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, archeologii a dějiny umění v Praze, zařazeného do databází

  • SCOPUS

  • EBSCO

  • ERIH PLUS — The European Reference Index for the Humanities operated by NSD

  • Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR.

Staletá Praha vychází od roku 1965.

Časopis vycházející 2× ročně navázal v roce 2009 na řadu stejnojmenných sborníků vydávaných s různou periodicitou v letech 1965–2003.

ISSN: 0231-6056    |    evidenční číslo MK ČR: E 19301

Časopis vydává státní příspěvková organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, se sídlem Na Perštýně 12/356, Praha 1-Staré Město, 118 00 CZ.

IČ: 75032333    |    DIČ: CZ75032333