Staletá Praha 30, 1/2014

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Pavel Vlček
Barokní palác Colloredo-Mansfeldů na Starém Městě pražském
SP 30, 1/2014, 2–24
Monografické umělecko-historické zhodnocení významného staroměstského aristokratického paláce bylo rozšířeno o nové poznatky ze stavební historie s akcentem na období baroka, rokoka, 19. a počátku 20. století (např. dendrochro­nologie, dílčí technologické průzkumy, archeologie, tvaroslovná analýza).
Klíčová slova — Praha – vrcholné baroko – rokoko – Giovanni Battista Alliprandi – palác Colloredo-Mansfeld
[pdf]

Helena Čižinská
Isis-Madona
SP 30, 1/2014, 25–65
Objev drobné sošky Isis-Madony v pražské pozůstalosti arch. Otto Rothmayera, Plečnikova žáka a pokračovatele ve funkci hlavního architekta Pražského hradu, umožnil posun v poznání v Čechách stále nedostatečně známého beuronského umění i tvůrčích vazeb s tvorbou Josipa Plečnika.
Klíčová slova — Isis-Madona – P. Desiderius Peter Lenz – arciopatství sv. Martina v Beuronu – Beuronská umělecká škola – P. Gabriel Jakob Wüger – Amalie Bensinger – kněžna Kateřina z Hohenzollernu-Sigmaringenu – kaple sv. Maura – Josip Plečnik – P. Willibrord Jan Verkade – 24. výstava Spolku výtvarných umělců Rakouska v budově Secession ve Vídni v roce 1905 – Otto Rothmayer – Rothmayerova vila v Praze-Břevnově – Josef Sudek
[pdf]

Kateřina Houšková – Anna Schránilová – Matyáš Kracík
Pražské hotely v 60.–80. letech 20. století
SP 30, 1/2014, 66–88
Kontextuální zhodnocení novodobé pražské hotelové architektury na vybraných ukázkách – typických reprezentantů jednotlivých desetiletí sledovaného období, vychází z podrobné dokumentace in situ.
Klíčová slova — srchitektura – 2. pol. 20. století – hotel – hotel Intercontinental – brutalismus – Karel Filsak – Jan Šrámek – sklo – Parkhotel – bruselský styl – Zdeněk Edel – Alena Šrámková – hotel Forum – pozdní moderna – Jaroslav Trávníček
[pdf]

Jan E. Svoboda
Praha stoletá (4) K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu
SP 30, 1/2014, 89–110
Autor shrnuje výsledky více než dvacetiletého bádání a upřesňuje autorské atribuce pražských domů z období od konce 19. století do 30. let 20. století.
Klíčová slova — František Sander – Josef Sakař – Julius Smolík – Max Spielmann – Rudolf Stockar – Miroslav Stöhr – Karel Šidlík – Antonín Turek – František Valchář – Jaroslav Vondrák – Bohumil Waigant – Antonín Waigant – Antonín Wiehl – Jan Zeyer – Alois Zázvorka – secese – moderna – kubismus – Státní česká vyšší průmyslová škola v Praze – c.k. uměleckoprůmyslová škola – c.k. vysoká škola technická
[pdf]

MATERIÁLIE


Radka Tibitanzlová
Novomlýnská vodárenská věž a její stavitel Jan Decapauli
SP 30, 1/2014, 111–120
Drobná analytická stať soustředila poznatky k raně barokní přestavbě významné renesanční technické památky. Doplněno edicí základních pramenů.
Klíčová slova — vodárenská věž – Nové Město pražské – Petrská čtvrť – Jan Decapauli – 17. století
[pdf]

Hana Černá
Nalezení nezvěstného cyklu lunetových obrazů s výjevy ze života sv. Augustina v kostele sv. Tomáše v Praze
SP 30, 1/2014, 121–135
Nezvěstný pozdně barokní cyklus lunet z kláštera bosých augustiniánů ve Lnářích byl identifikován s nesignovaným cyklem deponovaným v pražském augustiniánském klášteře.
Klíčová slova — baroko – Jiří Matěj Nettl – lunetový cyklus – Lnáře – Schelte Bolswert – Iconographia magni patris Aurelii Augustini
[pdf]

Veronika Bartošová – Dorota Havlíková
Příklady dokumentace dřevěných historických mřížových dveří v interiérech domů
SP 30, 1/2014, 136–144
Ukázka zpracování výkresové dokumentace při obnovách kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích.
Klíčová slova — Pražská památková rezervace – barokní dřevěná mříž – metody dokumentace
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Pražský sborník historický (PSH) 1–60 (1964–2012)
                                   — autorský rejstřík, 145-155

AKTUALITY       [pdf]


J. Baláček – M. Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2013
SP 30, 1/2014, 156–164

H. Čižinská
Životní jubileum Dany Stehlíkové
SP 30, 1/2014, 165–170

Errata k ročníku XXIX.
SP 30, 1/2014, 170

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (9)
Katedrála sv. Víta
SP 30, 1/2014, 171–172

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]