Staletá Praha 33, 1/2017

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Adéla Klinerová
Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně
Od prvotní myšlenky k architektonické realizaci
SP 32, 1/2016, 230
Studium archivních materiálů a dobového tisku spolu s rozborem zachovaných architektonických návrhů Ignáce Ullmanna a Karla Rösnera umožnilo nový pohled na genezi a architektonické řešení karlínského chrámu.
Klíčová slova — Praha – Karlín – kostel sv. Cyrila a Metoděje – 19. století – novorománský sloh – Karl Rösner – Ignác Ullmann – Václav Štulc – Bedřich kardinál Schwarzenberg
[pdf]

Vladislava Říhová — Zuzana Křenková
Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera
Přehled monumentálních zakázek
SP 33, 1/2017, 3159
Pohled na několik desítek mozaikových realizací pro architekturu, sepulkrální památky i na restaurátorské aktivity pražského mozaikáře Viktora Foerstera se skládá až v poslední době díky podrobnému terénnímu průzkumu a archivním rešerším.
Klíčová slova — mozaika – beuronské umění – sepulkrální památky – restaurování – umělecko-řemeslná dílna – Viktor Foerster – Pantaleon Jaroslav Major – P. Desiderius Lenz – Jan Vejrych – Osvald Polívka – Marie Foersterová – Praha – České Budějovice – Monte Cassino – Aquileia
[pdf]

Helena Čižinská
Praha v kontextu Beuronské umělecké školy
K výstavám beuronského umění v Německu
SP 33, 1/2017, 6093
Dvě výstavy beuronského umění v Německu, v Limburgu an der Lahn, kde byla prezentována díla z porýnského kláštera benediktinek St. Hildegard, a v arciopatství sv. Martina v Beuronu, kde se diváci mohli seznámit s tvorbou P. Willibrorda Verkadeho, byly příležitostí k objasnění vzájemného uměleckého působení a vztahů s pražskými kláštery Emauzským a sv. Gabriela.
Klíčová slova — beuronské umění – Limburg an der Lahn – klášter St. Hildegard v Eibingenu – P. Paulus Krebs – sv. Hildegarda z Bingenu – klášter Rupertsberg – Karel Jindřich Arnošt Löwenstein-Wertheim-Rosenberg – klášter sv. Gabriela v Praze – abatyše Regintrudis Sauter – oblát Jan Sarkander Vrbík – arciopatství sv. Martina v Beuronu – Beuronská umělecká škola – br. Didacus Rait – br. Notker Becker – D. Thekla Köppel – D. Josepha Knips – P. Desiderius Lenz – D. Scholastika von Oer – P. Willibrord Verkade – Bretaň – Pont-avenská škola – Paul Gauguin – skupina Nabis – Paul Sérusier – Paul Ranson – Mogens Ballin – Fiesole – Maurice Denis – Gnadenkapelle v Beuronu – budova Secession ve Vídni – Josip Plečnik – Aichhalden – Mnichov – Carl Hornung – Hugo Troendle – Alexej Jawlensky – Salzstetten-Heiligenbronn – klášter Dormitio Mariae na Sionu v Jeruzalémě – karmelitánský kostel ve Vídni — Döblingu – Pierre Bonnard – Edouard Vuillard – Charles Filiger – Peter Behrens
[pdf]

Kateřina Houšková – Anna Schránilová – Matyáš Kracík
Nemocnice Na Bulovce a Na Homolce
Přínos 80. let 20. století k architektuře pražských nemocničních areálů
SP 33, 1/2017, 94119
Sonda do specifické problematiky zdravotnické architektury na pozadí komplexního vývoje československých zdravotnických zařízení po roce 1918 představuje trojici nemocničních objektů v dosud neznámé rovině – s důrazem na architektonické a výtvarné řešení, konzultované autory studie s původními tvůrci, architekty i výtvarníky
Klíčová slova — Praha – architektura 80. let 20. století – zdravotnické stavby – nemocnice – Nemocnice Na Bulovce – Nemocnice Na Homolce – Zdravoprojekt – Vladimír Černický – Adolf Pospíšil – Josef Sedloň – Petr Kutnar – výtvarná výzdoba zdravotnických staveb
[pdf]

Petr Uličný
Vyšehrad v době Karla IV. a Václava IV.
Neznámá tvář královského hradu v ikonografii z počátku 17. století
SP 33, 1/2017, 120143
Soubor málo známých nebo dosud nepublikovaných vedut Vyšehradu a plán Giovanniho Pieroniho z první třetiny 17. století ukazují tento královský hrad ve zcela novém světle.
Klíčová slova — Praha – Vyšehrad – palác – opevnění – rotunda sv. Martina – Karel IV. – Václav IV. – Giovanni Pieroni – Aegidius Sadeler – Roelandt Savery – Paulus van Vianen
[pdf]

MATERIÁLIE


Veronika Staňková
Novověké kachle s alegorickou výzdobou z Nového Města pražského
SP 33, 1/2017, 144152
Nálezy reliéfních kachlů z archeologického výzkumu v Petrské ulici čp. 1132 a ve Vodičkově čp. 710.
Klíčová slova — Praha-Nové Město – archeologický výzkum – novověk – hmotná kultura – kachle – furnologie – alegorie – grafická předloha – grafika
[pdf]

SDĚLENÍ       [pdf]


Petr Stančík
Možný odraz architektonického řešení novoměstské kaple Božího Těla a Krve na Picím rohu Václava IV.
SP 33, 1/2017, 153164

AKTUALITY       [pdf]


Josef Štulc
Čtvrt století zapsání Prahy na Seznam světového dědictví UNESCO
SP 33, 1/2017, 165171

Zdenka Poliačiková, Ladislav Špaček
In memoriam Ing. Zdeňky Mladé (14. 10. 1962 – 24. 4. 2017)
SP 33, 1/2017, 172

Jirí Chmelenský
Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách (recenze)
SP 33, 1/2017, 3. strana obálky

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]


Jirí Chmelenský
Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách (recenze)
SP 33, 1/2017, 3. strana obálky