Staletá Praha 32, 1/2016

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Ladislav Bartoš
Objevené gotické nástěnné malby na fasádě bočního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském
SP 32, 1/2016, 223
Operativní průzkum přinesl překvapivý nález maleb, jejichž nezvyklé umístění, výjimečná kvalita a ikonografický obsah
umožnily provést širší srovnání z několika hledisek.

Klíčová slova — Praha – Staré Město – Havelské město – středověk – gotika – cihlová gotika – městský dům – nástěnná malba – lineární styl – kresebný styl – cyklus – heraldika – erb – světec – svatý biskup – svatý Vojtěch – Lucemburkové – 14. století
[pdf]

Petr Skála
Nový pohled na hypotézu o účasti Jana Šindela na stavbě pražského orloje
SP 32, 1/2016, 2445
Hypotéza o účasti Jan Šindela na stavbě pražského orloje, obecně považovaná za platnou od šedesátých let 20. století, byla doplněna o další argumentaci přinášející nové podněty k probíhající odborné diskusi.
Klíčová slova — staroměstský orloj – Jan Šindel – Mikuláš z Kadaně – Jan Růže, zvaný mistr Hanuš – středověká astronomie – středověká řemesla – horologista – Zdeněk Horský
[pdf]

Andrea Holasová
Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy (2013–2015)
SP 32, 1/2016, 46–53
Do studií zařazeno omylem.
[pdf]

Karel Hudeček a kolektiv
Hlubočepy. Urbanistický vývoj pražské čtvrti
SP 32, 1/2016, 5481
Historická jádra čtvrtí Hlubočepy a Zlíchov náleží k zachovalejším souborům předměstské zástavby v hlavním městě, sousední vilová čtvrť Žvahov je navíc pozoruhodným dokladem regulačních snah v meziválečném období.
Klíčová slova — Hlubočepy – Zlíchov – Žvahov – Velká Praha – urbanismus – meziválečná regulace – Státní regulační komise – památkové hodnocení
[pdf]

Dana Linhartová
Obchodní dům U Nováků v Praze na pozadí vývoje obchodního domu v Evropě
SP 32, 1/2016, 8297
Secesní část palácového komplexu U Nováků zachycuje dobře nejen jednu tvůrčí etapu v díle architekta Osvalda Polívky, ale je i významným příkladem vývoje obchodního domu v Evropě.
Klíčová slova — palác U Nováků – Praha-Nové Město – secese – obchodní dům – Josef Novák – Osvald Polívka
[pdf]

MATERIÁLIE


Dorota Havlíková
Ohrožená peronová stěna vyšehradského nádraží čp. 86 v Praze
SP 32, 1/2016, 98112
Bezprostředně zanikající součást kriticky ohrožené kulturní památky, typologicky neobvyklá v rámci historického jádra Prahy, byla dokumentována včetně prostorového zasazení.
Klíčová slova — Praha – nádraží – výplň – prosklená stěna
[pdf]

Ladislav Bartoš — Veronika Koberová
Dokumentace oken oratoří tří pražských klášterních kostelů
SP 32, 1/2016, 113134
Okna kostelních oratoří jsou svébytným typem výplňových prvků, který je ojedinělý též v možnosti zkoumat dochovaná výsuvná okenní křídla ze 17. a 18. století.
Klíčová slova — Praha – Staré Město – Hradčany – Malá Strana – kostel sv. Jiljí – kostel sv. Tomáše – kostel Panny Marie Andělské – oratoř – baroko – okno – výsuvné okno – arkýř – kování – dominikáni – augustiniáni – kapucíni – klášterní kostel
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf


Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
                                   — autorský rejstřík (A-F), 135157

AKTUALITY       [pdf]


Jan Baláček — Matyáš Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2015
SP 32, 1/2016, 158–162

Helena Čižinská
Před sto lety se narodila Ing. arch. Jarmila Líbalová
SP 32, 1/2016, 163166

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (13)
Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého
SP 32, 1/2016, 167168

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]


Dva výjimečné muzejní počiny v Praze nominovány na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro 2015