Staletá Praha 37, 2/2021

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Michal Сihla – Kateřina Kovářová – Michal Tryml – Ladislav Bartoš – Matouš Semerád – Jaroslav Valach – Michal Panáček
Opracování stavebního kamene románských domů pražské podhradní aglomerace
SP 37, 2/2021, 238
Studie o způsobech kamenické práce na pohledových plochách románských zděných konstrukcí v Praze, konkrétně románských profánních domů, poprvé zjišťuje a definuje jisté tradované postupy, do nichž nové zkušenosti z cizích zemí pronikají až ve 13. století.
Klíčová slova — Praha – románské domy – mechanoskopie – opracování kamene – analytická trasologie
[pdf]               EID: eid=2-s2.0-85125398950

Miroslav Kovář – Veronika Staňková
Ze starších stavebních dějin kláštera dominikánek v Praze na Starém Městě
SP 37, 2/2021, 3989
Vrcholně gotická výstavba kláštera dominikánek s patrovým ambitem navázala po roce 1313 na starší, dvoufázově budovaný jednotrakt s věží z doby přechodu od pozdně románského do raně gotického období, který po dobu své existence u starší rotundy sv. Vavřince po roce 1232 používal řád templářů.
Klíčová slova — Čechy – Staré Město pražské – dominikánky – středověká architektura – architektura gotická – templáři – klášter – jednotrakt – Řezno – věžový dům
[pdf]

Jarmila Čiháková – Martin Müller
Západní strana opevnění královského města ze 13. století na dnešní Malé Straně na základě poznatků archeologického výzkumu
SP 37, 2/2021, 90139
Přestavba bývalého řádového domu theatinů a jeho zázemí pod Pražským hradem poprvé poskytla profil a základní parametry raně gotického městského opevnění Malé Strany z 60. let 13. století a konkretizovala představu o způsobu jeho zdokonalení v roce 1278, dosud známého jen ze zmínky tehdejšího letopisce.
Klíčová slova — Praha – Malá Strana – 13. století – fortifikace – vyzděný příkop – věž – brána – hradba – parkán – komunikace – cubitus – stavební technologie
[pdf]               EID: eid=2-s2.0-85125400453

Richard Rosenberg
Středověká sekyra s topůrkem z Kolovratského paláce v Praze
Příspěvek k funkční interpretaci jednoho nástroje
SP 37, 2/2021, 140154
Vzácný nález sekery s topůrkem ze třetí čtvrtiny 13. století, ležící na dlažbě pohřbené silnice vedoucí do brány malostranského města, rozehrál etudu o typu, funkci a analogiích nástroje, z nichž chronologicky nejbližší, téměř současná, byla objevena v italském rukopise.
Klíčová slova — Praha – Malá Strana – sekyra – topůrko – středověk – hlavatka – tesařství – technologie – trám
[pdf]               EID: eid=2-s2.0-85125409101

SDĚLENÍ       [pdf]


Ondřej Šefců – Mikoláš Vrla – Jana Koželová – Ladislav Bartoš – Anna Piskáčková
Úspěšná obnova kaple sv. Václava v Praze-Suchdole
SP 37, 2/2021, 155163

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf


Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek Prahy
                                   — autorský rejstřík,    164168

AKTUALITY       [pdf]


Ladislav Bartoš – Lenka Kovářová – Kateřina Knotová – Anna Piskáčková – Michael Rykl
Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ v Praze v roce 2020
SP 37, 2/2021, 169-178

Jan Baláček – Matyáš Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2020
SP 37, 2/2021, 179-184

3. STRANA OBÁLKY       [pdf]