Staletá Praha 37, 1/2021

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Josef Holeček — Josef Holeček ml.
Urbanistické plánování poslední třetiny 19. století na území pražského Podskalí
SP 37, 1/2021, 285
Objev a analýza několika sad návrhových urbanistických plánů poslední třetiny 19. století ukazuje dosud neznámou složitost a mnohovrstevnatost dobového městského plánovaní a posouvá dosavadní poznání této etapy v urbánním vývoji pražského městského organismu.
Klíčová slova Praha – Nové Město – 2. polovina 19. století – Podskalí – Emauzy – emauzský vrch – emauzský blok – Palackého nábřeží – Palackého náměstí – ulice Na Moráni – Palackého most – historický půdorys města – městský urbanismus – asanační urbanismus – regulace – stavební řád – plán polohy – regulační plán – stavební čáry – podskalská asanace – Josef Václavek – františek Bulíř – alfred Hurtig – Bohumil Hypšman
[pdf]               EID: eid=2-s2.0-85126680391

Martina Koukalová
Ladislav Machoň a stavba Právnické fakulty Univerzity Karlovy
„Artistický správce stavby s hlasem poradním“
SP 37, 1/2021, 86113
Po smrti architekta Jana Kotěry postavil budovu právnické fakulty jeho dlouholetý spolupracovník Ladislav Machoň, realizaci však provázely nemalé obtíže, které si vynutily úpravy původních plánů.
Klíčová slova Praha – Staré Město – právnická fakulta – univerzita Karlova – ministerstvo veřejných prací – ministerstvo školství a národní osvěty – architektura první republiky – neoklasicismus – státní zakázka – atribuce uměleckého díla – autorství – Ladislav Machoň – Jan Kotěra
[pdf]               EID: eid=2-s2.0-85126684398

MATERIÁLIE


Viktor Kovařík — Pavel Zahradník
Sloup Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí v Praze, jeho vznik a opravy od 2. poloviny 18. do poloviny 20. století
SP 37, 1/2021, 114147
Písemné a ikonografické prameny k četným opravám trojičního sloupu na horním Malostranském náměstí, postaveného v letech 1713–1715, jsou pro dnešní odborníky cennými a pozoruhodnými doklady dobové praktické péče o kamenosochařské památky.
Klíčová slova Praha-Malá strana – Malostranské náměstí – sloup Nejsvětější Trojice – barokní sochařství – světecký/morový sloup – oprava památek – restaurování kamene – státní památkový úřad – stavební úřad – ofertní řízení – Jan Herain – Luboš Jeřábek – Jan Kranner ml. – Ludvík Wurzel – Jaroslav Krepčík – Václav Pichl
[pdf]

Alfréd Schubert
Ulice ve svazích pod Karlovem a jejich chodníková mozaika
SP 37, 1/2021, 148165
Podrobný výzkum a popis původní dlažby několika ulic novoměstského univerzitního okrsku na Albertově je spojen s výzvou k citlivějšímu přístupu k pražské chodníkové mozaice jako unikátní, památkově hodnotné součásti našeho stavebního dědictví.
Klíčová slova Praha – nově město – Albertov – Albertovské schody – Horská ulice – Studničkova ulice – Karlov – venkovní komunikace – pražská mozaiková dlažba – dlažební kostka – památková ochrana
[pdf]               EID: eid=2-s2.0-85123628322

SDĚLENÍ       [pdf]


Václav Rybařík
K historii Myslbekovy sochy a pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze
Příspěvek k poznání dosud ne zcela známé historie Myslbekova pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, jednoho z nejvýznamnějších českých sochařských děl a národní kulturní památky, od jeho vzniku až do 60. let 20. století.
SP 37, 1/2021, 166175

AKTUALITA       [pdf]


Andrea Holasová
Zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ pro Školu architektury Akademie výtvarných umění v Praze
SP 37, 1/2021, 176

3. STRANA OBÁLKY       [pdf]