(dřívější) názvy vydavatele


od 16. 11. 2015 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

2003 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze (NPÚ ÚOP HMP)

2001 Státní památkový ústav v hl. m. Praze (SPÚ HMP)

1991 Pražský ústav památkové péče (PÚPP)

1989 Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody (PÚSPPOP)

1963 Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (PSSPPOP)

1960 Středisko státní památkové péče a ochrany přírody hl. m. Prahy (SSPPOP)