vydavatel


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (NPÚ, ÚOP v Praze) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s územní působností v hlavním městě.

Je jedním z devatenácti pracovišť tvořících dnes Národní památkový ústav (NPÚ), který je odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností, vzniklou splynutím dosavadních odborných organizací státní památkové péče k 1. 1. 2003.

NPÚ je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou Ministerstvem kultury. Organizačně se člení na Generální ředitelství, územní odborná pracoviště v jednotlivých krajích a čtyři územní památkové správy, pečující o státní hrady, zámky a jiné památky.

Reorganizace NPÚ z 1. 1. 2013 viz http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/

NPÚ jako odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území.

Výsledky výzkumu využívá rovněž ke své činnosti a šíří je prostřednictvím publikování a výuky.