Staletá Praha 33, 2/2017

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Jan Havrda — Miroslav Kovář — Anna Žďárská
Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě
SP 33, 2/2017, 273
Rekonstrukce staroměstského Klementina umožnila vůbec poprvé prozkoumat významné části nejstaršího českého dominikánského konventu, který zanikl při barokního výstavbě jezuitské koleje.
Klíčová slova— mendikanté – dominikánský klášter – Praha – archeologický výzkum – stavebněhistorický průzkum – románská architektura – gotická architektura
[pdf]

Jana Maříková-Kubková — Iva Herichová
Revize mladších stavebních fází kostela Panny Marie na Pražském hradě/Hradčanech
SP 33, 2/2017, 7493
Po příspěvku z roku 2015 následuje pokračování, jehož tématem je osud stavby známé jako kostel Panny Marie v 10. a 11. století, doplněné o nové poznatky a veškerou měřickou dokumentaci k fázi nejstarší z 9. století, kdy stavba vznikla a sloužila jako pohřební kaple.
Klíčová slova— Hradčany – Pražský hrad – kostel Panny Marie – rekonstrukce georeliéfu – raně středověká architektura
[pdf]

Jan Havrda — Anna Žďárská
K pohřbívání v pravobřežní části pražské předlokační aglomerace v 9. a 10. století
Objev pohřebiště v areálu Klementina
SP 33, 2/2017, 94134
Nález rozsáhlého raně středověkého pohřebiště u staroměstského konce Karlova mostu posloužil k shrnutí poznatků o pohřbívání na pražském pravobřeží v době před intenzivním osídlením této části historického jádra Prahy.
Klíčová slova— Praha – Staré Město – raný středověk – pohřebiště – šperk – hrobová výbava – archeologie – datování 14C
[pdf]

MATERIÁLIE


Tomasz Cymbalak — Miroslav Kovář
Na okraj stavebního vývoje kostela sv. Michala na Starém Městě v Praze
SP 33, 2/2017, 135151
Doplnění a shrnutí nových poznatků získaných archeologickým a stavebněhistorickým výzkumem západní části kostela sv. Michala na Starém Městě.
Klíčová slova— Praha-Staré Město – kostel sv. Michala – středověká architektura – stavební huť – archeologický výzkum – stavebněhistorický výzkum – románská architektura
[pdf]

Michal Bureš — Jan Pařez
Neznámý protiletecký kryt v Praze 6-Bubenči
SP 33, 2/2017, 152164
Archeologické nálezy interpretované na základě rozsáhlého archivního výzkumu umožnily datovat vznik i fungování neznámého protileteckého krytu do období protektorátu Čechy a Morava.
Klíčová slova— Praha – Bubeneč – protiletecký kryt – archeologie konfliktu – archeologie současnosti
[pdf]

AKTUALITY      [pdf]


Ladislav Bartoš — Veronika Koberová — Hana Tomagová
Stavebněhistorické a operativní průzkumy provedené na území hl. m. Prahy v roce 2016
Praha 1-Hradčany, kostel Panny Marie Andělské, okna oratoří nad hlavní lodí Praha 1-Malá Strana, kostel sv. Tomáše, okna oratoře
Praha 1-Malá Strana, čp. 163/III, Valdštejnské nám. 2, barokní okna v chodbách domu Praha 1-Malá Strana, čp. 205, Nerudova 2, Zámecká 1, uliční fasády
Praha 1-Malá Strana, čp. 555, Tržiště 23, Všebaráčnická rychta, řemeslné a uměleckořemeslné prvky v objektu
Praha 1-Nové Město, kostel sv. Michala v Jirchářích, portál původního vstupu do věže v podkruchtí
Praha 1-Nové Město, čp. 30, Jungmannova 21, otisk gotického srubu a jižní sousedská zeď
Praha 1-Nové Město, čp. 753, františkánský klášter, nález portálu v ambitu
Praha 1-Staré Město, čp. 510, Havelská 5, nález nástěnného cyklu na fasádě dvorního křídla
Praha 1-Staré Město, čp. 510, Havelská 5, SHP
Praha 2-Nové Město, kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, nález gotických pískovcových článků ve zvonici
SP 33, 2/2017, 165171

Jan Baláček — Matyáš Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2016
Dům čp. 56, Praha 2-Vyšehrad, Neklanova 2
Ústřední dům Ořechovka čp. 250, Praha 6-Střešovice, Na Ořechovce 30a, Východní 7, Západní 8, Spojená
Výklenková kaple, na pozemku parc. č. 3869/3, Praha 8-Libeň, Stejskalova, U Rokytky
Hala Breitfeld-Daněk čp. 673 (dříve čp. 63), Praha 8-Karlín, Pernerova 47, 49
Hostinec Barborka čp. 38, Praha 9-Dolní Počernice, Českobrodská
SP 32, 2/2016, 172176

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]