Staletá Praha 31, 1/2015

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Jarmila Čiháková — Martin Müller
Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund
SP 31, 1/2015, 2109
Rozbor půdorysů dvaceti osmi středoevropských rotund prokázal, že tyto na pohled jednoduché stavby představují důmyslné „maličkosti“ raně středověkých mistrů geometrického umění.
Klíčová slova — rotunda – raný středověk – geometrie – architektura – rotundy ve střední Evropě – Praha – zpětný projekt – římská stopa – český loket – architektonický projekt – osnova – vytyčovací projekt – půdorys rotundy – výška rotundy
[pdf]

Petr Skála
Alegorie ctností a neřestí na pražském orloji
SP 31, 1/2015, 110127
Původní ikonografické souvislosti čtyř dvojic soch na vnější straně staroměstského orloje doznaly v průběhu staletí různých změn a interpretací.
Klíčová slova — staroměstský orloj – barokní sochařství – Marnivec – Lakomec – Smrtka – Rozkošník – Filozof – archanděl Michael – Hvězdář – Kronikář – Vojtěch Sucharda
[pdf]

MATERIÁLIE


Veronika Koberová — Ladislav Bartoš
Okna sakristií kostelů sv. Havla a Panny marie andělské v Praze
SP 31, 1/2015, 128140
Ve snaze ukázat nebývalé typologické bohatství okenních kování představují dochované historické výplně oken dvou pražských sakrálních staveb ukázky specifické části památkového fondu.
Klíčová slova — Praha – Staré Město – Hradčany – kostel sv. Havla – kostel Panny Marie Andělské – sakristie – baroko – okna – kování – kapucíni – karmelitáni – klášterní kostel
[pdf]

Hana Tomagová
Mariánské družiny při kostele sv. Ignáce v Praze. Příspěvek k poznání původní podoby Družinské kaple
SP 31, 1/2015, 141156
Rozbor dobových textů, fotografií a dochovaných předmětů umožnil rekonstrukci původní podoby oltáře Družinské kaple z přelomu 19. a 20. století a přinesl dosud neznámé poznatky o souboru historických praporů mariánských družin.
Klíčová slova — Praha – kostel sv. Ignáce – Družinská kaple – mariánská družina – oltář – prapory mariánských družin
[pdf]

AKTUALITY       [pdf]


J. Baláček – M. Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2014
SP 31, 1/2015, 157–161

Helena Čižinská — Ivan P. Muchka
Václav Mencl, znalec a pedagog
SP 31, 1/2015, 162166

Helga Turková
Za Milošem Pistoriem
SP 31, 1/2015, 167170

Ladislav Bartoš
Objev neznámého gotického nástěnného cyklu na fasádě dvorního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském
SP 31, 1/2015, třetí strana obálky

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (11)
Betlémská kaple
SP 31, 1/2015, 171172

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]


Ladislav Bartoš
Objev neznámého gotického nástěnného cyklu na fasádě dvorního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském
SP 31, 1/2015, 3. strana obálky