Staletá Praha 36, 1/2020

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Patrik Líbal
František Troníček, spolutvůrce pražské city
Moderní stavitel i architekt moderny
SP 36, 1/2020, 225
Biografická studie o významném pražském staviteli dokladuje i jeho autorský podíl coby navrhujícího architekta na realizovaných stavbách, stylově se řadících před rokem 1914 do geometrické secese a purismu a funkcionalismu v době první republiky.
Klíčová slova František Troníček – Praha – Davle – Sázava – Jílové u Prahy – architektura – secese – moderna – purismus – funkcionalismus – stavitel – firma V. Nekvasil – Jaroslav Gruber
[pdf]

Marie Foltýnová
Půl století péče o pomník sv. Václava na Václavském náměstí
SP 36, 1/2020, 2644
Restaurování žulového podstavce Myslbekova pomníku sv. Václava v roce 2018 se stalo příležitostí k provedení komplexních průzkumů a dokumentace této národní kulturní památky a vytvoření 3D modelu celého sousoší moderními metodami fotogrammetrie a laserového skenování.
Klíčová slova Praha-Nové Město – Václavské náměstí – pomník sv. Václava – požárská žula – bronz – péče o kulturní památky – průzkumy – restaurování, destrukce – klimatické podmínky – 3D model – Galerie hlavního města Prahy (GHMP) – Josef Václav Myslbek – Alois Dryák
[pdf]

MATERIÁLIE


Jiří Chmelenský
Pražské elektrárenství konce 19. až první poloviny 20. století
Co po něm v Praze zůstalo
SP 36, 1/2020, 4567
Památky historické elektrotechniky, specifické svým výrobním účelem, jsou důležitou a nedílnou součástí širokého spektra dochovaného industriálního dědictví v Praze a představují zároveň jednu z nejohroženějších skupin památek a výzvu pro současnou památkovou péči.
Klíčová slova Praha – Holešovice – Ervěnice – Vrané nad Vltavou – Střekov – industriální dědictví – industriální architektura – elektrotechnické památky – elektrárna – měnírna – trafostanice – energetika – výroba elektřiny – František Křižík – František Vahala
[pdf]

Alice Bartůšková
Nové poznatky k pozdně barokním kapucínským jesličkám v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech
Kapucínský kněz Oliver Steigerle jako činný umělec
SP 36, 1/2020, 6877
Otázka autorství figur vzácného barokního betlému zůstávala až dosud nezodpovězena, poslední archivní výzkumy však přinesly svědectví o okolnostech jeho vzniku i pozdější restaurátorské péči v průběhu staletí.
Klíčová slova Praha – Hradčany – kostel Panny Marie Andělské – baroko – jesličky – betlém – kapucíni – papier mâché – Jaufenthaler Krippe – Oliver Steigerle (Oliverius Litomericensi) – Karel Stádník
[pdf]

Dorota Havlíková
Autentická okna jako hodnotná součást architektonických památek z období počátku moderní architektury
SP 36, 1/2020, 7895
Průzkum oken architektonických stylů počátku 20. století přináší poznatky jak o běžné dobové produkci, tak o uměleckořemeslných kusech, na nichž je zřetelný podíl architekta a zřejmá ambice dotáhnout u nejen u stavby či u nábytku, ale i u dveří a oken detaily, které určují architektonickou a řemeslnou hodnotu díla.
Klíčová slova Praha – Hradčany – Staré Město – Vinohrady – vila Ladislava Prokopa Procházky – Učitelské domy – Librova vila – architektura – secese – moderna – symbolismus – kubismus – vila – okna – dveře – kování – poutec – metody dokumentace – František Bílek – Otakar Novotný – František Albert Libra
[pdf]

Miroslav Kovář
Přírůstek k fondu raně gotické architektury v Praze
SP 36, 1/2020, 9699
Zlomky raně gotických článků zazděných do novověké zdi v blízkosti Staroměstského náměstí jsou dalšími z řady dokladů stavební aktivity v Praze v průběhu 2. poloviny 13. století.
Klíčová slova Praha – architektura – raná gotika – architektonické detaily
[pdf]

Hana Řepková
Panelové soubory a vývoj jejich barevnosti na příkladu sídlišť Prahy 6 a 8
Petřiny, Invalidovna, Červený Vrch, Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Čimice
SP 36, 1/2020, 100-137
Obytné panelové soubory z 60.–80. let 20. století v kontextu výzkumu moderní architektury prokazují své pozoruhodné urbanistické a architektonické hodnoty i co do jejich původní, mnohdy promyšlené a kultivované barevnosti, jejíž poznání 
je základem pro snahy o regulaci vzhledu fasád v praxi současné proměny sídlišť.
Klíčová slova Praha – Petřiny – Invalidovna – Červený Vrch – Ďáblice – Kobylisy – Bohnice – Čimice – panelová sídliště – panel – barevnost – generel – metodika památkové ochrany – regulace – humanizace sídlišť – Vojtěch Šalda – Ladislav Lábus
[pdf]

SDĚLENÍ       [pdf]


Jan E. Svoboda† (K vydání připravil Jindřich Noll)
Někteří pražští židovští architekti dvacátých a třicátých let 20. století a jejich doložené i možné stavby
SP 36, 1/2020, 125131

AKTUALITY       [pdf]


Jan Baláček, Matyáš Kracík
Nově prohlášené národní kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2019
SP 36, 1/2020, 159-162

Jan Baláček, Matyáš Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2019
SP 36, 1/2020, 163-165

Helena Čižinská
In memoriam akad. arch. Vojtěcha Storma
SP 36, 1/2020, 166-180
 

3. STRANA OBÁLKY       [pdf]