Staletá Praha 35, 1/2019

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Pavel Kalina
Průmyslový palác na pražském Výstavišti
Tradiční symbolika a moderní konstrukce
SP 35, 1/2019, 225
Průmyslový palác na pražském Výstavišti je nejen ukázkou možností české aplikované vědy a techniky konce 19. století, ale také místem rozvinutí rozsáhlého ikonografckého programu zakotveného ve státoprávní tradici českých zemí.
Klíčová slova — Praha – Bubeneč – Průmyslový palác – pražské výstaviště – ocelové konstrukce – Galerie des Machines – Habsburkové – historismus – česká politika 19. století – zemská výstava – svatováclavská koruna – Bedřich Münzberger – Friedrich Ohmann – Miklós Ybl
[pdf]

Josef Holeček
Tvarové řešení Průmyslového paláce
Originální syntéza historizující architektury a moderní ocelové konstrukce
SP 35, 1/2019, 2650
Podrobný stavebněhistorický průzkum prováděný v úzké součinnosti s restaurátory prokázal zvláštní a ojedinělé konstrukčně tvarové, výtvarné i symbolické rysy Průmyslového paláce v kontextu dobových zahraničních výstavních pavilonů i ocelových konstrukcí.
Klíčová slova — Praha – Bubeneč – Průmyslový palác – Jubilejní zemská výstava 1891 – pražské výstaviště – výstavní architektura 19. století – historismus – ocelová příhradová konstrukce – tektonika – architektonické měřítko – zlatý řez – geneze projektu – Strojovna – Galerie des Machines – Bedřich Münzberger – František Prášil
[pdf]

Josef Klazar
Pražské stopy Jaroslava Pantaleona Majora
Dílo žáka Beuronské umělecké školy jako obraz doby
SP 35, 1/2019, 5197
Informace získané studiem archivních materiálů a dobové literatury přinášejí nový pohled na široký rozsah Majorovy umělecké činnosti, z níž je detailně představena jeho pražská tvorba, a přibližují i méně známé kapitoly ze života umělce v církevním prostředí, během první světové války i v nových podmínkách samostatné republiky.
Klíčová slova — Jaroslav Pantaleon Major – Praha – beuronské umění – Beuronská umělecká škola – Ateliér církevního umění – restaurování – mozaika – liturgické předměty – křížová cesta – první světová válka – svatováclavské milénium – Beuronská benediktinská kongregace – Spolek svatého Bonifáce – Památková matice chrámová v republice Československé – Spolek k úpravě křížové cesty na Petříně a k podpoře chudých v Praze – Emauzský klášter Na Slovanech – Emauzský cyklus – klášter sv. Gabriela v Praze – klášter Sacré Cœur v Praze – kostel sv. Mikuláše na Starém Městě pražském – kaple Panny Marie Bolestné v Hlubočepích – kostel sv. Václava v Dejvicích – křížová cesta pro Petřín a kaple Božího hrobu – kostel sv. Anny na Žižkově – Řím – Papežská kolej sv. Jana Nepomuckého (Nepomucenum) – Monte Cassino – Trevi – arciopatství sv. Martina v Beuronu – České Budějovice – kostel Panny Marie Růžencové – kostel sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích – Choteč – Filipov – Miletín – Malé Svatoňovice – Ronov nad Doubravou – Viktor Foerster – Karel Dostál-Lutinov – br. František Antonín Vrbík – P. Desiderius Lenz – opat Alban Schachleiter – genmjr. Viktor Raudnitz – dr. Luboš Jeřábek – Martin Matouš – Jiří Jelínek
[pdf]

MATERIÁLIE


Tomáš Berger 
Alfons Mucha: Slovanská epopej
Technologický a restaurátorský průzkum
SP 35, 1/2019, 98137
Rozsáhlý multioborový výzkum přináší interpretace památkových hodnot PZ Karlín, které determinují zásady ochrany a obnovy parkových úprav významných veřejných prostranství. Kompoziční rozbor současného stavu těchto úprav je doplněn dendrologickým hodnocením.
Klíčová slova — Slovanská epopej – historická malba – secesní malba – tempera – olejomalba – restaurátorský průzkum – ultrafalové spektrum – makrofotografe – rentgenogram – laboratorní průzkum – restaurátor – Alfons Mucha
[pdf]

HedviKa Křížová 
Novostavby a dostavby církevních budov v Praze mezi lety 1980–2000
Smíchov – Strašnice – Kobylisy
SP 35, 1/2019, 138158
V současné době stoupajícího zájmu o architekturu 80. a 90. let 20. století jsou poprvé souhrnně prezentovány pražské novostavby a dostavby sakrálních objektů, které tvoří nedílnou součást moderní architektury Prahy.
Klíčová slova — Praha – Smíchov – Strašnice – Kobylisy – architektura 80. a 90. let 20. století – církevní stavby – kostel – modlitebna – modlitebna Církve adventistů sedmého dne (CASD) na Smíchově – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích – sborový dům Českobratrské církve evangelické (ČCE) U Jákobova žebříku v Kobylisích – kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích – Václav Tříska – Jindřich Synek
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf


Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
                                   — místní rejstřík – část 1 (katastry Velké Prahy),    159176
                                   — autorský rejstřík – Errata,                                    177178

AKTUALITY       [pdf]


Jan Baláček
Nově prohlášené národní kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2018
SP 35, 1/2019, 179-180

3. STRANA OBÁLKY       [pdf]