Staletá Praha 34, 1/2018

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


Martin Musílek
„Unser stat rathaus“
Staroměstská radnice v Praze a její nejstarší znaková galerie
SP 34, 1/2018, 242
Revize dosavadní datace nejstarších znakových galerií umístěných na Staroměstské radnici, nová identifikace některých majitelů erbů na základě důsledného interdisciplinárního výzkumu a od dosavadních názorů zcela odlišný výklad obsahu a funkce dochovaných heraldických souborů.
Klíčová slova — Praha – Staré Město pražské – Staroměstská radnice – městská elita – erb – znaková galerie – staroměstský orloj – sochařství svatovítské hutě
[pdf]

Adéla Klinerová
Výzdoba chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně
Snaha o slohovou jednotu v rámci čtyřiceti let vývoje církevního umění
SP 34, 1/2018, 4372
Příběh výzdoby karlínského chrámu osvětluje na základě detailního archivního, uměnovědného a ikonografického rozboru otázky chronologie, autorství a ideové koncepce.
Klíčová slova — Praha – Karlín – kostel sv. Cyrila a Metoděje – 19. století – novorománský sloh – Karl Rösner – Ignác Ullmann – Karel Svoboda – Josef Mánes – Petr Maixner – Václav Levý – Josef Matyáš Trenkwald – Ferdinand Lehner – Josef Mocker – František Ženíšek – Karl Jobst – Franz Jobst – František Sequens – Zikmund Rudl – Felix Jenewein
[pdf]

Petr Šámal
Firma Rákosník v Karlíně jako továrna na architektonickou výzdobu
Fungování, tvorba a význam sochařsko-štukatérského závodu od éry secese a historismů do první poloviny 20. století
SP 34, 1/2018, 73102
Průzkum činnosti sochařsko-štukatérské firmy Rákosník v Karlíně, podpořený nálezem ojedinělého pramenného materiálu, přináší nejen podrobný pohled na mimořádně rozsáhlou tvorbu a dlouhou historii konkrétního dekoratérského závodu, ale zároveň přispívá k pochopení pracovních procesů dílen tohoto typu i jejich významu v dobové architektuře a výtvarné kultuře.
Klíčová slova — Karlín – Libeň – Vinohrady – Josefov – České Budějovice – architektonická výzdoba – sochařsko-štukatérská frma – štukatérství – secesní architektura – secesní sochařství – historizující architektura – fasáda – palác Lucerna – Oldřich Rákosník – Václav Kuneš – Otakar Rákosník – Bohumil Štěrba
[pdf]

MATERIÁLIE


Eva Sojková — Jiří Velebil — Zdenka Poliačiková — Milena Andrade Dneboská — Petr Šiřina — Lucia Bendíková
Historie a současnost parků v Karlíně
SP 34, 1/2018, 103131
Rozsáhlý multioborový výzkum přináší interpretace památkových hodnot PZ Karlín, které determinují zásady ochrany a obnovy parkových úprav významných veřejných prostranství. Kompoziční rozbor současného stavu těchto úprav je doplněn dendrologickým hodnocením.
Klíčová slova — Praha-Karlín – památková zóna Karlín – městský park – náměstí – pražské parky – památkové hodnoty parkových úprav – sortiment dřevin
[pdf]

SDĚLENÍ


Ladislav Bartoš
Obnova věže Staroměstské radnice v Praze
SP 34, 1/2018, 132136
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf


Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
                                   — autorský rejstřík (G–N),    137160

AKTUALITY       [pdf]


Jan Baláček, Matyáš Kracík
Nově prohlášené národní kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2017
SP 34, 1/2018, 161-163

Jan Baláček, Matyáš Kracík
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2017
SP 34, 1/2018, 164-166

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (15)
Staroměstský orloj
SP 34, 1/2018, 167172

3. STRANA OBÁLKY       [pdf]


Rotunda sv. Václava na Malé Straně získala ocenění Europa Nostra
SP 34, 1/2018, 3. strana obálky