Staletá Praha 1, 1965

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Buříval, Zdislav 1965:
Památková péče v Praze 1945–1965.
SP 1, 7–18.

Píša, Vladimír 1965:
O vývoji Prahy v raném feudalismu.
SP 1, 19–65.

Flegl, Michal 1965:
Z dějin Husovy tradice v Praze.
SP 1, 66–73.

Líbal, Dobroslav / Heroutová, Marie / Kašička, František / Muk, Jan ml. / Pavlík, Milan / Vajdiš, Jaroslav / Vilímková, Milada 1965:
Nové poznatky o stavebním vývoji Prahy (Románské domy na Starém Městě, Dům Jana Velvara, Dům U supa, Kostel a klášter sv. Havla, Bývalý klášter sv. Anny, Dva úseky v Dlouhé ulici, Skupina domů v Jilské ulici).
SP 1, 74–105.

Poche, Emanuel 1965:
Soupis movitých památek v Praze.
SP 1, 106–113.

Ječný, Hubert 1965:
Soupis nemovitých památek v Praze.
SP 1, 114–122.

Šperling, Ivan 1965:
Nové výzkumy v Praze. Oprava Reinerových fresek u sv. Tomáše.
SP 1, 123–127.

Ječný, Hubert 1965:
Nové výzkumy v Praze. Karlov.
SP 1, 127–128.

Ječný, Hubert 1965:
Nové výzkumy v Praze. Saský dům.
SP 1, 129–130.

Ječný, Hubert 1965:
Nové výzkumy v Praze. Staroměstské domy.
SP 1, 130–133.

Vilímková, Milada / Hýzler, Josef 1965:
Nové výzkumy v Praze. Románské nálezy na Malé Straně.
SP 1, 133–137.