Staletá Praha 8, 1979

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Buříval, Zdislav 1977:
Třicet let památkové péče v Praze.
SP 8, 9–26.

Líbalovi, Jarmila a Dobroslav 1977:
Profil vývoje památkové péče v Praze v uplynulých třiceti letech.
SP 8, 27–41.

Mayer, Josef 1977:
Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v hl. městě Praze.
SP 8, 42–48.

Strejček, Jaromír 1977:
Uplatnění státní ochrany přírody v Praze.
SP 8, 49–70.

Poche, Emanuel 1977:
Třicet let památkové péče na Pražském hradě.
SP 8, 71–90.

Šádová, Eva 1977:
K otázce památek na protifašistický boj pražského lidu za druhé světové války.
SP 8, 91–103.

Nejedlá, Věra 1977:
K vývoji státní památkové péče v Praze.
SP 8, 104–128.

Kibic, Karel 1977:
Poválečné soutěže na dostavbu Staroměstské radnice.
SP 8, 129–144.

Bárta, Jan 1977:
Tambur kostela sv. Salvátora v Klementinu.
SP 8, 145–154.

Píša, Vladimír 1977:
Rotunda sv. Pankráce v Praze.
SP 8, 155–164.

Janská, Eva 1977:
K nálezům středověkých studní.
SP 8, 165–196.

Kibic, Karel 1977:
Pražské kašny a fontány.
SP 8, 197–211.

Martinec, Vladimír 1977:
Výzkum zaniklého hřbitova u sv. Benedikta v Praze.
SP 8, 212–221.

Volek, Miroslav 1977:
Je možno vytvořit ve vnitřní Praze souvislou zeleň?
SP 8, 222–223.

Pirkl, Pavel 1977:
Pražské dvorce.
SP 8, 224–232.

Kašička, František / Nechvátal, Bořivoj 1977:
Vyšehradské brány.
SP 8, 233–253.

Muk, Jan 1977:
Poznámky k profilu architektury pražského baroka.
SP 8, 254–266.

Líbal, Dobroslav 1977:
Dvě dávno zaniklá architektonická díla pražské renesance.
SP 8, 267–273.

Kozák, Jan 1977:
Joris Hoefnagel a počátky ikonografie Prahy.
SP 8, 274–281.

Šperling, Ivan 1977:
Barokní prospekty pražských varhan.
SP 8, 282–306.

Zenger, Zdeněk M. 1977:
Přehled obnovovacích prací pražských památek v letech 1972–1975.
SP 8, 307–314.