Staletá Praha 6, 1973

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Buříval, Zdislav 1973:
Živá krása staré Prahy.
SP 6, 11–29.

Kotrba, Viktor 1973:
V. V. Štechovi k 85. narozeninám.
SP 6, 30–31.

Mayer, Josef 1973:
K 70. výročí Klubu Za starou Prahu.
SP 6, 32–43.

Líbal, Dobroslav 1973:
Emanuel Poche, sedmdesátník.
SP 6, 44–45.

Janská, Eva 1973:
K výzkumu pražského opevnění.
SP 6, 46–60.

Preiss, Pavel 1973:
K dějinám paláce M. Thuna na Malé Straně.
SP 6, 61–68.

Eberl, Zdeněk 1973:
Záchrana Prokopského údolí.
SP 6, 69–76.

Huml, Václav 1973:
Osada Újezd na Malé Straně.
SP 6, 77–89.

Kozák, Bohumír 1973:
In memoriam Aloise Kubička.
SP 6, 90–91.

Kašička, František / Líbal, Dobroslav 1973:
Na horním dílu Malostranského náměstí.
SP 6, 92–105.

Blažíčková, Naděžda 1973:
Tympanon od Panny Marie Sněžné.
SP 6, 106–115.

Šperling, Ivan 1973:
K dějinám barokní plastiky v kostele sv. Tomáše na Malé Straně.
SP 6, 116–139.

Píša, Vladimír 1973:
Historické jádro Prahy a podzemní urbanismus.
SP 6, 140–150.

Matyášová- Lejsková, Milada 1973:
Malovaný kazetový strop Martinického paláce.
SP 6, 151–164.

Volek, Miroslav 1973:
Úprava zahrady při bývalém klášteře alžbětinek.
SP 6, 165–171.

Muk, Jan 1973:
K poznání gotického domu „U zlatého jednorožce“ čp. 548/I.
SP 6, 172–174.

Slouka, Hubert 1973:
Setkání s Keplerem.
SP 6, 175–179.

Novotný, Antonín 1973:
Praha Roelanta Saveryho.
SP 6, 180–187.

Píša, Vladimír 1973:
Byla v Praze tržní ulice?
SP 6, 188–202.

Zenger, Zdeněk M. 1973:
Přehled obnovovacích prací pražských památek v r. 1969.
SP 6, 203–205.