Staletá Praha 5, 1971

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Mayer, Josef 1971a:
70 let Klubu za starou Prahu.
SP 5, 7.

Štech, V. V. 1971:
Zrod Klubu za starou Prahu.
SP 5, 8–10.

Stuchlý, František 1971:
Na okraj životního jubilea.
SP 5, 11–12.

Buříval, Zdislav 1971:
Praha je jediná na světě.
SP 5, 13–32.

Kibic, Karel 1971:
Staroměstská radnice v Praze.
SP 5, 33–63.

Ječný, Hubert 1971:
Středověké paláce v Praze.
SP 5, 64–75.

Líbal, Dobroslav / Kašička, František 1971:
Staroměstské Pompeje.
SP 5, 76–81.

Sokol, Jan 1971:
Starý palác Pražského hradu.
SP 5, 82–86.

Píša, Vladimír 1971:
Středověký Vyšehrad.
SP 5, 87–104.

Strejček, Jaromír 1971:
Vltavská soutěska na severu Prahy.
SP 5, 105–120.

Vinter, Vlastimil 1971:
K dějinám dokumentace pražských památek.
SP 5, 121–129.

Šperling, Ivan 1971:
František Preiss a jeho dílo na průčelí kostela sv. Voršily.
SP 5, 130–140.

Jirásek, Jan 1971:
Deset let zákona o kulturních památkách.
SP 5, 141–151.

Čeřovský, Jan / Smetáčková, Helena 1971:
Lapidea columna.
SP 5, 152–176.

Bukovský, Jan 1971:
Zaniklé pražské lorety.
SP 5, 177–187.

Bouše, Zdeněk / Preiss, Pavel 1971:
Příběhy kaple sv. Barbory na Hradčanech.
SP 5, 188–198.

Mayer, Josef 1971b:
Architektonické dílo Jana Dominika de Barifis.
SP 5, 199–209.

Lejsková-Matyášová, Milada 1971:
Z valdštejnského nábytku v pražském paláci.
SP 5, 210–216.

Ječný, Hubert 1971:
Dějiny pod dlažbou města.
SP 5, 217–223.

Heroutová, Marie / Líbal, Dobroslav 1971:
O jednom okrajovém malostranském bloku.
SP 5, 224–227.

Šperling, Ivan 1971:
Nové objevy gotických maleb v Praze.
SP 5, 228–235.

Volek, Miroslav 1971:
Purkrabí Karel Chotek a pražská zeleň.
SP 5, 236–245.

Bárta, Jan / Vodičková, Jana 1971:
Zhodnocení výsledků umělecko-historického průzkumu domu čp. 384/I v ulici Na můstku.
SP 5, 246–255.

Líbal, Dobroslav / Lancinger, Luboš 1971:
Skupina historických domů při Havlíčkově ulici a Na poříčí na Novém Městě pražském.
SP 5, 256–262.

Muk, Jan 1971:
Ještě k Havelské bráně.
SP 5, 263–267.

Vinter, Vlastimil 1971:
Dvě pozapomenutá jubilea.
SP 5, 268–269.

Zenger, Zdeněk M. 1971:
Přehled obnovovacích prací na pražských památkách v roce 1968.
SP 5, 270–271