Staletá Praha 3, 1967

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Buříval, Zdislav 1967:
Obnova krás staré Prahy.
SP 3, 7–21.

Štech, V. V. 1967:
Cena stáří.
SP 3, 22–34.

Krejčí, Karel 1967:
Starý židovský hřbitov pražský v pověsti a legendě.
SP 3, 35–46.

Diviš, Jan 1967:
Loretánská klenotnice.
SP 3, 47–57.

Štorch-Marien, Otakar 1967:
O pragensistovi dr. Antonínu Novotném.
SP 3, 58–63.

Kibic, Karel 1967:
K výsledkům soutěže na řešení předmostí Švermova mostu.
SP 3, 64–68.

Strejček, Jaromír 1967:
Divoká Šárka.
SP 3, 69–75.

Buchner, Alexander 1967:
Dvě privilegia císaře Rudolfa II.
SP 3, 76–85.

Muk, Jan 1967:
Národní třída a budovy v ní zbořené.
SP 3, 86–90.

Kibic, Karel 1967:
Radnice Menšího Města pražského.
SP 3, 91–110.

Kibic, Karel / Mayer, Josef 1967:
Regenerace domu U zvonu.
SP 3, 111–114.

Matyášová-Lejsková, Milada 1967:
Gozzoburg v Kremži – rakouská analogie pražského domu U zvonu.
SP 3, 115–116.

Lorenc, Vilém 1967:
Několik poznámek k půdorysu Nového Města pražského.
SP 3, 117–132.

Janda, M. / Roček, A. 1967:
Lenin a Praha.
SP 3, 133–137.

Mašek, Norbert 1967:
Zbytky středověké stavby v Záběhlicích.
SP 3, 138–141.

Mayer, Josef / Vodičková, Jana 1967:
Nález domu U věže.
SP 3, 142–160.

Líbal, Dobroslav / Vajdiš, Jaroslav 1967:
Na Malostranském náměstí.
SP 3, 161–168.

Heřman, Petr 1967:
Obnova oken Arcibiskupského paláce.
SP 3, 169–175.

Birnbaumová, Alžběta / Volek, Miroslav 1967:
Některé zahrady na severním svahu Petřína.
SP 3, 176–186.

Kibic, Karel 1967:
Vyšehrad v nových perspektivách.
SP 3, 187–195.

Píša, Vladimír 1967:
Románský dvorec čp. 165/I na Starém Městě.
SP 3, 196–206.

Zenger, Zdeněk M. 1967:
Soupis obnovovacích prací pražských památek v roce 1966.
SP 3, 207–209.