Staletá Praha 24, 2003

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Frolík, Jan / Chotěbor, Petr 2003:
Nová zjištění o kapli Všech svatých na Pražském hradě.
SP 24, 5–14.

Frolík, Jan 2003:
Bývalý Tereziánský ústav šlechtičen/čp. 2 na Pražském hradě (archeologie a stavebně historický průzkum).
SP 24, 15–27.

Podliska, Jaroslav / Havrda, Jan / Kovář, Miroslav 2003:
Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně.
SP 24, 29–54.

Čiháková, Jarmila 2003:
Severní fronta Malostranského náměstí v rané gotice.
SP 24, 55–85.

Semerád, Matouš / Tryml, Michal 2003:
Kvádříkové objekty v domě čp. 529/III v Karmelitské ulici na Malé Straně.
SP 24, 87–97.

Rykl, Michael / Rakušan, David / Dragoun, Zdeněk 2003:
Poznámky k pokračujícímu výzkumu domů čp. 150, 151 a 153/I v Karlově ulici na Starém Městě pražském.
SP 24, 99–131

Dragoun, Zdeněk 2003:
Výsledky archeologického výzkumu ve Staronové synagoze.
SP 24, 133–148.

Pařík, Arno 2003:
Obnova Staronové synagogy v letech 1997–1999.
SP 24, 149–173.

Bureš, Michal 2003:
Sixtův dům: z historie výzkumu jednoho domu na Starém Městě pražském.
SP 24, 175–183.

Outrata, Jan J. 2003:
Čp. 553/I, Sixtův dům. Stavebně historický průzkum stropů dvorních křídel objektu.
SP 24, 185–199.

Hanzlíková, Kateřina / Juřina, Petr 2003:
Vývoj osídlení na městišti Lossiovského paláce (Lidový dům) v Hybernské ulici od vrcholného středověku do časného novověku.
SP 24, 201–207.

Starec, Petr / Valtr, Ladislav 2003:
Bastion „U Božích muk" v Praze na Karlově – dosavadní poznatky archeologického a stavebně historického průzkumu.
SP 24, 209–224.

Frolík, Jan / Sigl, Jiří 2003:
Srovnání výsledků archeologického a stavebně historického průzkumu v Chrudimi – Štěpánově ulici.
SP 24, 225–235.

Holub, Petr / Kolařík, Václav / Merta, David / Peška, Marek / Zůbek, Antonín 2003:
Městská archeologie v Brně a SHP.
SP 24, 237–252.

Varhaník, Jiří 2003:
K institucionalizaci archeologického výzkumu a stavebně historického průzkumu v naší památkové péči.
SP 24, 253–256.