Staletá Praha 23, 1997

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Přenosilová, Věra 1997:
Mac Nevenův palác – Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra.
SP 23, 7–16.

Ksandr, Karel 1997:
Mecenášův první výdělek aneb Účast Josefa Hlávky roku 1854 v první soutěži na stavbu Národního divadla v Praze.
SP 23, 17–22.

Prahl, Roman 1997:
Mikuláš Lehmann. Kapitola z dějin pražských galerií umění.
SP 23, 23–38.

Lunga, Radek / Vácha, Petr 1997:
Snahy o uchování původní podoby zvonů přelévaných pražskou hutí Diepoldů jako výraz zvonařské tradice.
SP 23, 39–58.

Čižinská, Helena 1997:
Opatství sv. Gabriela na Smíchově v Praze.
SP 23, 59–122.

Outrata, Jan Jakub 1997:
Kostel sv. Anny s bývalým klášterem karmelitánů na Žižkově.
SP 23, 123–132.

Benešová, Marie 1997:
Pražské fasády a domy Leonarda Josefa Řechky.
SP 23, 133–144.

Kučera, Tomáš 1997:
Železniční areál Holešovice – Bubny.
SP 23, 145–158.

Outrata, Jan Jakub 1997:
Obchodní a ochranný přístav v Holešovicích. Příspěvek k poznání industriální architektury v Praze.
SP 23, 159–168.

Ksandr, Karel 1997:
Kolotoč na Letné – unikátní technická památka evropského významu.
SP 23, 169–180.

Vybíral, Jindřich 1997:
„Moderna, či směr národní." Pražská architektonická diskuse kolem roku 1900.
SP 23, 181–190.

Outrata, Jan Jakub 1997:
Jak se stavěla Zemská banka. Osvald Polívka ve vzpomínce Otakara Wolfa.
SP 23, 191–194.

Petrová, Sylva 1997:
Sklo v Obecním domě v Praze.
SP 23, 195–200.

Pacáková-Hošťálková, Božena 1997:
Kovařovicova kubistická zahrada pod Vyšehradem.
SP 23, 201–206.

Finková, Kateřina 1997:
Rekonstrukce Černínského paláce architektem Pavlem Janákem v letech 1928–1934.
SP 23, 207–218.

Švácha, Rostislav 1997:
K dějinám Krejcarova Olympiku.
SP 23, 219–238.

Heisler, Václav 1997:
Přehled rekonstrukcí a oprav pražského orloje v 19. a 20. století.
SP 23, 239–250.

Nový, Otakar 1997:
Dr. ing. Franci Müller, nejinteligentnější stavebník architekta Adolfa Loose.
SP 23, 251–256.