Staletá Praha 2, 1966

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Buříval, Zdislav 1966:
Bohatá památkářská žeň jubilejního roku v Praze.
SP 2, 7–21.

Kotrba, Viktor 1966:
Historismus a počátky památkové péče v českých zemích v době barokní.
SP 2, 22–36.

Strejček, Jaromír 1966:
Pražská příroda, její minulost, přítomnost a budoucnost.
SP 2, 37–55.

Píša, Vladimír 1966:
Stavebně archeologický výzkum Prahy a jeho výsledky.
SP 2, 56–65.

Preiss, Pavel 1966:
Dekorativní malířství 17. století v Praze.
SP 2, 66–79.

Dostál, Oldřich / Konečná, Eva 1966:
Praha secesní.
SP 2, 80–101.

Lejsková-Matyášová, Milada 1966:
Figurální sgrafito Arcibiskupského paláce v Praze.
SP 2, 102–106.

Janská, Eva 1966:
Hromadný hrob bělohorských bojovníků.
SP 2, 107–110.

Kibic, Karel 1966 :
Výhledová zástavba Švermova mostu.
SP 2, 111–116.

Lifka Bohumír 1966:
Pražské knihovny v tisíci letech.
SP 2, 117–133.

Janská, Eva 1966b:
Nádoba se schematickým zobrazením lidské postavy.
SP 2, 134–144.

Píša, Vladimír 1966:
Neznámá kvádříková románská stavba pod Petřínem.
SP 2, 145–149.

Vošahlík, Aleš 1966:
Příspěvek k problematice ochrany památek a historického prostředí při přestavbě centrální části hlavního města Prahy.
SP 2, 150–169.

Šperling, Ivan 1966:
Nové poznatky o Michaelu Willmannovi a Janu Kryštofu Liškovi.
SP 2, 170–179.

Kašička, František / Lancinger, Luboš / Pavlík, Milan 1966:
Nové objevy na území bývalého kláštera sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze.
SP 2, 180–197.

Kibic, Karel 1966:
Novoměstská radnice v Praze, její stavební vývoj a problémy rehabilitace.
SP 2, 198–224.