Staletá Praha 18, 1988

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Špaček, Ladislav 1988:
Archeologické výzkumy.
SP 18, 5–10.

Ječný, Hubert 1988:
Kampa a malostranský potok v raně středověkém osídlení pražského podhradí.
SP 18, 11–31.

Olmerová, Helena 1988:
Loretánské náměstí ve středověku.
SP 18, 33–43.

Dragoun, Zdeněk 1988:
Dosavadní výsledky archeologického výzkumu v Richtrově domě.
SP 18, 45–54.

Kašička, František / Nechvátal, Bořivoj 1988:
Děvín a Vyšehrad v historii a pověstech.
SP 18, 55–62.

Sommer, Jan 1988:
Ke stavebním proměnám kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a kostela sv. Františka Serafínského na Starém Městě.
SP 18, 63–70.

Mayer, Josef 1988:
Uměleckohistorické a stavebněhistorické průzkumy.
SP 18, 71–85.

Heřman, Petr 1988:
Nové poznatky získané při obnově Anežského areálu v Praze.
SP 18, 87–96.

Stehlíková, Dana 1988:
Nález gotické nástěnné malby v domě čp. 789/I na Haštalském náměstí.
SP 18, 97–102.

Outrata, Jan Jakub 1988:
Nález gotického stropu z 15. století.
SP 18, 103–114.

Šperling, Ivan 1988:
K záchraně fresek Karla Kováře v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce na Novém Městě pražském.
SP 18, 115–128.

Benešová, Marie 1988:
K vývoji metody práce na dějinách architektury 19. a 20. století.
SP 18, 129–140.

Hrůza, Jiří 1988:
Dvě století pražského urbanismu.
SP 18, 141–156.

Noll, Jindřich 1988:
Poznámky k vývoji Vršovic 1876–1918.
SP 18, 157–175.

Janková, Yvonne 1988:
Zpráva o Zlatém beránku a Zlaté huse.
SP 18, 177–191.

Lukeš, Zdeněk / Pošva, Rudolf 1988:
Neznámý Osvald Polívka.
SP 18, 193–207.