Staletá Praha 16, 1986

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Krise, Jindřich 1986:
K životnímu jubileu Emanuela Hrušky.
SP 16, 5–7.

Hruška, Emanuel 1986:
Architekt urbanista k problémům památkové péče v oblasti Prahy.
SP 16, 9–22.

Zenger, Zdeněk M. 1986:
K nedožitému stému výročí V. V. Štecha.
SP 16, 23–26.

Mayer, Josef / Špaček, Ladislav 1986:
Památková péče v Praze za posledních deset let.
SP 16, 27–49.

Ječný, Hubert 1986:
Počátky pražských tržišť.
SP 16, 51–61.

Kršáková, Světlana 1986:
Poznámky k místopisu a dějinám farní osady svatohaštalské.
SP 16, 63–74.

Tryml, Michal 1986:
K počátkům středověkého osídlení Haštalského náměstí a jeho okolí.
SP 16, 75–83.

Stehlíková, Dana / Tryml, Michal 1986:
Výzkum staroměstské osady Na louži.
SP 16, 85–98.

Heřman, Petr 1986:
Počátky výstavby Anežského areálu a stručný přehled jeho vývoje až do 19. století.
SP 16, 99–129.

Vodičková, Jana 1986:
Rekonstrukce ulice Na můstku a výsledky stavebně historického průzkumu přilehlých domů.
SP 16, 131–146.

Outrata, Jan Jakub 1986:
Kostel Panny Marie před Týnem v Praze – architektonický vývoj ve středověku a současná oprava.
SP 16, 147–169.

Vlček, Pavel 1986:
Carattiho neuskutečněný projekt Dietrichsteinského paláce.
SP 16, 171–180.

Poche, Emanuel 1986:
Pražské památky Braunova umění.
SP 16, 181–199.

Šperling, Ivan 1986:
Obnova fresek Jana Jakuba Steinfelse v kostele sv. Markéty v Praze–Břevnově.
SP 16, 201–215.

Petrovský, Vladimír 1986:
Některá nová zjištění o plastikách na košířské Cibulce.
SP 16, 217–228.

Benešová, Marie 1986:
Problémy architektury 19. a 20. století.
SP 16, 229–236.

Benešová, Marie / Hornychová, Lenka 1986:
K historii návrhů výstavby, přestaveb a dostavby Národního divadla.
SP 16, 237–255.

Janková, Yvonne 1986:
Motivy z českých dějin na novorenesančních fasádách 19. století.
SP 16, 257–273.

Müllerová, Věra 1986:
Záchrana kubistického kiosku.
SP 16, 275–282.

Polák, Bedřich 1986:
Příspěvek k historii řízení pražského orloje.
SP 16, 283–290.