Staletá Praha 15, 1985

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Kříž, Jiří 1985:
Geologický význam pražského území.
SP 15, 13–38.

Ložek Vojen 1985:
Významné čtvrtohorní lokality v Praze.
SP 15, 39–44.

Balatka, Břetislav 1985:
Geomorfologická členění pražského území.
SP 15, 45–56.

Čapek, Albert 1985:
Pražské potoky a nádrže a jejich krajinářský význam.
SP 15, 57–71.

Skalický, Vladimír 1985:
Květena Prahy v minulosti a současnosti.
SP 15, 73–92.

Liška, Jiří 1985:
K výskytu a ekologii lišejníků v Praze.
SP 15, 93–102.

Soldán, Zdeněk 1985:
K mechorostům Prahy.
SP 15, 103–108.

Svrček, Mirko 1985:
K výskytu hub v Praze.
SP 15, 109–120.

Strejček, Jaromír 1985:
Hmyz skalních stepí a lesostepí v Praze.
SP 15, 121–150.

Ložek, Vojen 1985:
Měkkýši Prahy.
SP 15, 151–162.

Hanák, Vladimír 1985:
Přehled obratlovců Prahy.
SP 15, 163–182.

Neuhäuslová, Zdenka 1985:
Lesní společenstva dnešní Prahy.
SP 15, 183–196.

Kolbek, Jiří / Kubíková, Jarmila 1985:
Teplomilná skalní společenstva Prahy.
SP 15, 197–220.

Blažková, Denisa 1985:
Luční společenstva Prahy.
SP 15, 221–226.

Jeřábková, Olga 1985:
Rostlinstvo pražských vodních nádrží.
SP 15, 227–238.

Kopecký, Karel 1985:
Ruderální společenstva a jejich současná proměna.
SP 15, 239–250.

Valešová, Hildegarda 1985:
Lesy na území Prahy, jejich historie a současnost.
SP 15, 251–260.

Pacáková-Hošťálková, Božena 1985:
Vývoj a pojetí přírodně krajinářské tvorby v Praze.
SP 15, 261–278.

Svoboda, Antonín M. 1985:
Okrasné dřeviny přírodních a krajinářských parků v Praze – dendrologický vývoj na příkladu zahrady Kinských, Karlova náměstí, Klamovky, Riegrových a Havlíčkových sadů.
SP 15, 279–292.

Neuhäusl, Robert 1985:
Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí – teoretické zdůvodnění koncepce.
SP 15, 293–300.