Staletá Praha 14, 1984

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Mahler, Oldřich / Podzemský, Oldřich 1984:
Praha husitská.
SP 14, 7–14.

Flegl, Michal 1984:
Pražské památky husitské revoluce.
SP 14, 15–28.

Kibic, Karel 1984:
Betlémská kaple v Praze a její rekonstrukce.
SP 14, 29–40.

Mahler, Oldřich 1984:
Vítkov 1420 – Žižkov dnes.
SP 14, 41–54.

Vlček, Emanuel 1984:
Kosterní pozůstatky Jana Žižky z Trocnova.
SP 14, 55–66.

Outrata, Jan Jakub 1984:
K výsledkům stavebně historického průzkumu Novoměstské radnice v Praze.
SP 14, 67–73.

Tryml, Michal 1984:
K některým výsledkům archeologického výzkumu Novoměstské radnice v Praze.
SP 14, 75–88.

Klučina, Petr 1984:
Organizace a dislokace vojsk husitské Prahy.
SP 14, 89–94.

Mayer, Josef 1984:
Kostel Panny Marie Sněžné – středisko pražské chudiny.
SP 14, 95–101.

Muk, Jan / Novosadová, Olga 1984:
Bývalý klášter karmelitánů u Panny Marie Sněžné ve středověku.
SP 14, 103–110.

Stehlíková, Dana 1984:
Zajištění a průzkum podzemních prostor kostela Panny Marie Sněžné před výstavbou metra.
SP 14, 111–120.

Kašička, František / Nechvátal, Bořivoj 1984:
Vyšehrad v době husitské.
SP 14, 121–140.

Broft, Miroslav 1984:
Pražský obranný systém v době dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad roku 1448.
SP 14, 141–156.

Olmerová, Helena / Kršáková, Světlana 1984:
Novoměstské Charváty a jejich zakladatel.
SP 14, 157–170.

Stehlíková, Dana 1984:
Pražští zlatníci v letech 1400 až 1471.
SP 14, 171–187.

Míka, Zdeněk 1984:
Sto let Muzea hlavního města Prahy.
SP 14, 189–196.

sine 1984:
Pražské středisko v letech 1981–1982.
SP 14, 197–199.