Staletá Praha 13, 1983

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Pistorius, Miloš 1983:
Ke vzájemnému vztahu ochrany památek techniky a památek architektury a výtvarného projevu.
SP 13, 5–11.

Noll, Jindřich 1983:
Památková problematika sídlištních celků druhé poloviny 19. a počátku 20. století v Praze.
SP 13, 13–20.

Kaše, Jiří 1983:
Metoda komplexní dokumentace nemovitých a movitých kulturních památek.
SP 13, 21–29.

Kaše, Jiří / Kotalík, Jiří Tomáš 1983:
K možnostem využití vedut, map a plánů v památkové péči.
SP 13, 31–37.

Mayer, Josef 1983:
Automatizovaný informační systém památkové péče.
SP 13, 39–41.

Stehlíková, Dana 1983:
Litina v pražském domě 19. a začátku 20. století.
SP 13, 43–57.

Janková, Yvonne 1983:
Pražské tržnice.
SP 13, 59–69.

Šperling, Ivan 1983:
Pražské veřejné osvětlení v minulosti.
SP 13, 71–79.

Noll, Jindřich 1983:
Pražské mosty.
SP 13, 81–95.

Jásek, Jaroslav 1983:
Zaniklé objekty pražského vodárenství.
SP 13, 97–104.

Ambrožová, Olga / Janková, Yvonne 1983:
Dílo Josefa Gočára jako předmět památkové péče.
SP 13, 105–115.

Benešová, Marie 1983:
Veletržní palác v Praze.
SP 13, 117–123.

Štursa, Jiří 1983:
Budova bývalého nádraží Praha-Těšnov.
SP 13, 125–132.

Janková, Yvonne 1983:
Palác Lucerna.
SP 13, 133–145.

Stehlíková, Dana 1983:
Zajištění kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici před výstavbou metra.
SP 13, 147–155.

Polák, Bedřich 1983:
Freskové sluneční hodiny v nádvořích Klementina.
SP 13, 157–166.

Křivský, Pavel / Polák, Bedřich 1983:
Sluneční hodiny a zahrada slunečních hodin na Strahově.
SP 13, 167–171.

Křivský, Pavel 1983:
Strahovský vodovod.
SP 13, 173–179.

Kašička, František / Vilímková, Milada 1983:
Minulost a budoucnost hradčanských hradeb.
SP 13, 181–190.

Kašička, František / Nechvátal, Bořivoj 1983:
Počátky vyšehradské barokní citadely.
SP 13, 191–202.

Entner, Hanuš 1983:
Stará vápenka ve Velké Chuchli.
SP 13, 203–206.

Špaček, Ladislav 1983:
Středověká vápenka na Velkopřevorském náměstí.
SP 13, 207–210.

Olmerová, Helena 1983:
Nález středověkého pivovarského zařízení na Novém Městě.
SP 13, 211–217.

Brzobohatý, Viliam / Špaček, Ladislav 1983:
Nález pozůstatků první pražské továrny na kameninu.
SP 13, 219–223.

sine 1983:
Přehled činnosti Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v roce 1980.
SP 13, 225–231.