Staletá Praha 12, 1982

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Zenger, Zdeněk M. 1982:
K životnímu jubileu Emanuela Pocheho.
SP 12, 7–8.

Poche, Emanuel 1982:
Památce akademika Zdeňka Wirtha.
SP 12, 9–14.

Poche, Emanuel 1982:
Památková péče a umělecké řemeslo.
SP 12, 15–28.

Novák, Josef 1982:
Několik poznámek k restaurování děl užitého umění.
SP 12, 29–34.

Augusta, Karel 1982:
Ústředí uměleckých řemesel a restaurování památek.
SP 12, 35–44.

Šantl, Hynek 1982:
Šedesát let družstva Štuko.
SP 12, 45–54.

sine 1982:
K významnému životnímu jubileu dr. Dobroslava Líbala.
SP 12, 55.

Líbal, Dobroslav 1982:
Umělecké řemeslo ve službách staré pražské architektury.
SP 12, 56–64.

Benešová, Marie 1982:
Ochrana uměleckoprůmyslových památek v nechráněných objektech.
SP 12, 65–76.

Blažková, Jarmila 1982:
Měsíce Černínského paláce v Praze.
SP 12, 77–86.

Hejdová, Dagmar 1982:
Význam archeologických nálezů středověkého dutého skla.
SP 12, 87–94.

Vokáčová, Věra 1982:
Reprezentace kovářské a zámečnické práce v pražských památkových stavbách.
SP 12, 95–102.

Zeminová, Milena 1982:
Význam textilního umění v pražských památkách.
SP 12, 103–114.

Herbenová, Olga 1982:
Restaurátorská péče o nábytek ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea.
SP 12, 115–124.

Urešová, Libuše 1982:
Zlatnické práce v pražských památkových objektech.
SP 12, 125–136.

Letošníková, Ludiše 1982:
Puškařství a výzdoba zbraní v barokní Praze.
SP 12, 137–148.

Janská, Eva 1982:
K novým nálezům gotického skla v Praze.
SP 12, 149–160.

Lencová, Jaroslava 1982:
Dveře – umělecké vizitky pražských domů.
SP 12, 161–170.

Diviš, Jan 1982:
Poznámka k námětovým zdrojům pražského porcelánu.
SP 12, 171–178.

Šperling, Ivan 1982:
Vývoj barokních kazatelen v Praze.
SP 12, 179–196.