Staletá Praha 10, 1980

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

Buříval, Zdislav 1980:
Nad desátým sborníkem Staleté Prahy.
SP 10, 7–30.

Buříval, Zdislav 1980:
In memoriam Bohumíra Kozáka.
SP 10, 31–33.

Zenger, Zdeněk M. 1980:
Vilém Lorenc zemřel.
SP 10, 34–35.

Ječný, Hubert 1980:
Výsledky a výhledy výzkumu Prahy.
SP 10, 36–55.

Píša, Vladimír 1980:
Výstavba metra a ochrana památek.
SP 10, 56–81.

Kašička, František / Nechvátal, Bořivoj 1980:
Pod násypy barokního Vyšehradu.
SP 10, 82–93.

Smetánka, Zdeněk / Durdík, Tomáš / Hrdlička, Ladislav 1980:
Archeologické výzkumy na Pražském hradě od roku 1971.
SP 10, 94–107.

Dragoun, Zdeněk 1980:
Archeologický výzkum Na Slovanech v roce 1976.
SP 10, 108–112.

Josefík, Jiří 1980:
O malířské výzdobě románského kostela v Dolních Chabrech.
SP 10, 113–120.

Strejček, Jaromír 1980:
Historická zeleň v Praze jako významný krajinářský a biologický činitel.
SP 10, 121–127.

Bašeová, Olga 1980:
Historické zahrady v současnosti.
SP 10, 128–137.

Svoboda, Antonín M. 1980:
Historie a dokumentace pražských zahrad.
SP 10, 138–149.

Poche, Emanuel 1980:
Zaniklé pražské zahrady.
SP 10, 150–166.

Blažíček, Oldřich J. 1980:
Plastika v pražských historických zahradách.
SP 10, 167–185.

Kruml, Miloš / Pavelková-Hošťálková, Božena 1980:
Z historie úprav přírodních prostorů staré Prahy.
SP 10, 186–204.

Křivský, Pavel 1980:
Strahovská zahrada.
SP 10, 205–217.

Kuča, Otakar 1980:
Zahradní nádvoří Valdštejnské jízdárny.
SP 10, 218–225.

Reš, Bohumil / Skalická, Anna / Svoboda, Antonín M. 1980:
Park na Karlově náměstí.
SP 10, 226–236.

Kruml, Miloš / Pavelková-Hošťálková, Božena 1980:
Zahrada na Slovanech.
SP 10, 237–249.

Zenger, Zdeněk M. 1980:
Přehled hlavních obnovovacích prací pražských památek v roce 1977.
SP 10, 250–251.