Staletá Praha 26, 2/2010

[obsah ke stažení]   |   [tiráž]

 

STUDIE


† P. Matthäus Hösler, OCarm. – P. Gorazd Cetkovský, OCarm. – Helena Čižinská – Josef Hájek
Dějiny karmelitánů v Praze
SP 26, 2/2010, 2–108
Dosud nejobsáhlejší historické a umělecko-historické zhodnocení působení řádu obutých karmelitánů v Praze, podnícené nedokončeným strojopisem zesnulého řádového archiváře a historika, provinciála hornoněmecké provincie P. Matthäa Höslera, a dokončené týmem pražských autorů.
Klíčová slova — Karmel – karmelitán – řeholník – konvent – klášter – kostel – architektura – obraz – socha – Praha-Staré Město – Praha-Nové Město – Praha-Dolní Krč – Praha-Liboc – antifonář – tympanon – oltář – kaple – škapulířové bratrstvo – nadace – mše sv. – Kostelec nad Černými lesy
[pdf]

Alexandra Křížová – Kateřina Hubrtová
Moderní architektura Střešovic. Od celku k detailu 1. – Ořechovka
SP 26, 2/2010, 109–121
Architektonické a historické zhodnocení vzniku a vývoje jedné pražské vilové čtvrti z doby 1. republiky, doplněné umělecko-historickou analýzou jedné z nejoriginálnějších vilových realizací – vlastní vily architekta J. Vondráka. První část cyklu věnovaného moderní architektuře v Praze.
Klíčová slova — Praha – Střešovice – Ořechovka – architekt Vondrák – vila – rondokubismus – architektura
[pdf]

SDĚLENÍ


Zdeněk Dragoun – Michal Tryml – Jan Mjartan
Restaurování torz středověkých podlah z Dolních Chaber a Břevnovského kláštera
SP 26, 2/2010, 122–130
Informace o dvou dlažbách – jedné románské a jedné raně gotické, a problematice jejich odkryvu, restaurování a transferu.
[pdf]

Eva Skarolková
Restaurování gotických nástěnných maleb a odkryv nových nálezů v kostele sv. Apolináře v Praze na Novém Městě
SP 26, 2/2010, 131–144
Zpráva o restaurování gotických maleb se stručným shrnutím dosavadních zásahů a sumarizací nových poznatků.
[pdf]

Eva Skarolková
Nástěnné kresby v suterénu Schwarzenberského paláce v Praze na Hradčanech
SP 26, 2/2010, 145–149
Zpráva a zhodnocení restaurování nástěnných renesančních rudkových kreseb v suterénu paláce, objevených během celkové adaptace objektu.
[pdf]

Josef Hájek – Jiří Mašek – Jan Měšťan – Josef Novotný – Jiří Říha – Tomáš Skořepa
Restaurování v Hudebním divadle Karlín
SP 26, 2/2010, 150–158
Významné pražské hudební divadlo prošlo po velké srpnové povodni r. 2002 celkovou rekonstrukcí, spojenou s restaurováním v divadelním sále.
[pdf]

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       [pdf]


Zprávy památkové péče — výběr: Pragensia + obecná problematika památkové péče
                                   — tematický rejstřík, 159–166

AKTUALITY       [pdf]


Jan Baláček, Jakub Outrata, Josef Hájek
Nově prohlášené nemovité kulturní památky v letech 2009–2010
SP 26, 2/2010, 167–172

Jesicca Wehdornová
Profánně využívané církevní stavby. Stavební fond v Rakousku
(Recenze; Martin Hořák)
SP 26, 2/2010, 172–177

Helga Turková
Vzpomínka na Ing. arch. Josefa Hyzlera
SP 26, 2/2010, 178–182

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       [pdf]


Ondřej Šefců
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (2)
Kaple Božího těla na Karlově náměstí
SP 26, 2/2010, 183–184

3. STRÁNA OBÁLKY       [pdf]