struktura časopisu


Obsah časopisu je dělen v několika rubrikách do tří částí.

Hlavní část – recenzované, dosud nepublikované vědecké texty. Jsou jimi obšírnější studie, v užším zaměření zpracované materiálie a výjimečně uplatňovaná rewiew.

Druhá část – bibliografická služba. Cílem je poskytovat současnému výzkumu odkazy na již dříve publikované informace k jednotlivým pražským movitým i nemovitým památkám, rozptýleně uveřejněné v různých odborných periodikách v časovém období od 19. století dodnes. Tituly jsou zpracovávány postupně, jsou z nich pořizovány výběrové rejstříky (autorský - bibliografie, místní a tematický).

Třetí část – drobné příspěvky typu aktualit a personálií. Také drobné příspěvky v rubrice Sdělení, které neprocházejí recenzním řízením.

 

STUDIE

recenzované, vycházející z původního výzkumu, první uveřejnění

MATERIÁLIE

recenzované, vycházející z původního výzkumu, první uveřejnění

REVIEW

recenzované, původní přehledové vědecké stati nevycházejí z původního výzkumu, první uveřejnění

SDĚLENÍ

nerecenzované kratší články - nemusí vycházet z původního výzkumu; či další uveřejnění – zejména výtah z hůře dostupného cizojazyčného příspěvku; zprávy o projektech

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA

průřezy jednotlivými publikačními tituly z hlediska evidence pragensií; autorské a věcné rejstříky

AKTUALITY

aktuální dění v oboru, recenze, společenské zprávy