redakční rada


PhDr. Jarmila ČIHÁKOVÁ
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze, ČR

Dr. Sławomir DRYJA
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydzial Historii i Dziedzictwa Kulturowego,
Institut Historii Sztuky i Kultury, PL

ao. Univ. Prof. Dr. Petr FIEDLER
Institut für Kunstgeschichte der Philosophisch-Historische Fakultät, Universität Innsbruck, AT

Mgr. Jan HRDINA, Ph.D.
Archiv hlavního města Prahy

doc. Ing. arch. František KAŠIČKA, CSc.
Ústav památkové péče a renovací Fakulty architektury ČVUT v Praze, ČR

Mgr. Vojtěch KAŠPAR
Archaia Praha o.p.s., ČR

prof. Ing. arch. Karel KIBIC, DrSc.
Fakulta architektury ČVUT, ČR

Prof. PhDr. Martin NEJEDLÝ, Dr.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin, oddělení starších českých dějin, ČR

doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ČR

PhDr. Jaroslav PODLISKA, Ph.D.
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze, ČR

doc. Ing. Michael RYKL, Ph.D.
Ústav dějin architektury a památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze, ČR

Prof. PhDr. Petr SOMMER, CSc., DSc.
Centrum medievistických studií a Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i, ČR

Doc. Michał STARSKI, PhD
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor; vedoucí Zakładu Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, PL

PhDr. Helga TURKOVÁ
Národní muzeum, ČR