Staletá Praha

je multioborový odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii a vývoj Prahy a informace o vydaných pragensiích

směřuje do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti

uveřejňuje dosud nepublikované odborné texty z oblasti historie Prahy z pohledu různých historických disciplin souvisejících s movitými i nemovitými pražskými památkami

vychází v češtině s cizojazyčnými souhrny od roku 1965

je vydáván Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v hlavním městě Praze, státní příspěvková organizace (NPÚ ÚOP HMP)