Staletá Praha — pokyny pro recenzenty

 

stáhnout formulář     /     herunterladen das Formular

 

Jména recenzentů redakce autorům nesděluje.

Recenzní posudky jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.

Doručení vyplněného formuláře v elektronické podobě prosíme nejpozději do dvou týdnů od obdržení příspěvku k recenzování.

Povinnosti recenzentů:

  • Recenzenti nejsou členy redakce ani nejsou zaměstnanci vydavatele.

  • Recenzenti musí zachovávat objektivitu.

  • Recenzenti nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely.

  • Recenzenti můžou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje:

  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku;

  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;

  • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku.

  • Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů písemně neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.

  • Recenzenti by měli autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu.