Staletá Praha — pokyny pro recenzenty

stáhnout formulář     /     herunterladen das Formular     /     download form

 

Povinnosti recenzentů:

  • Recenzenti musí zachovávat objektivitu.
  • Recenzenti nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely.
  • Recenzenti můžou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje:
  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku;
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;
  • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku;
  • blízký profesionální nebo soukromý vztah k autorovi nebo některému z členů autorského týmu.
  • Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů písemně neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.
  • Recenzenti by měli autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu.

 

NÁHLED FORMULÁŘE POSUDKU:
 

Recenzní posudek – interní podklad redakce

Prosíme o vrácení vyplněného formuláře nejpozději do dvou týdnů od obdržení příspěvku k recenzování.

Recenzní posudek doručte, prosím, v písemné podobě na adresu redakce a v elektronické podobě na adresu staletapraha@npu.cz.

Jako přílohu posudku vítá redakce i poznámky a vpisky přímo v posuzovaném textu.

 

Jména recenzentů redakce autorům nesděluje. Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.

________________________________________________________________________________

 

Jméno recenzenta s plným titulem: ........................................................

Pracoviště (prosíme uvést jen jedno): ....................................................

e-mail:............................................telefon:.............................................

Datum zpracování posudku: ...................................................................

Název příspěvku: ...................................................................................

________________________________________________________________________________

 

Charakteristika hodnoceného příspěvku (prosíme zmínit např.: původnost a srozumitelnost práce,

dostatečnou argumentaci závěrů, kompletnost a relevantnost citované literatury,

kvalitu a výstižnost obrazových příloh, mezinárodní dosah práce): ...................................................

________________________________________________________________________________

Konečné hodnocení příspěvku (vyberte z následujících možností):

 

1. Doporučuji k otištění bez připomínek

2. Doporučuji k otištění s dílčími připomínkami

3. doporučuji k otištění po přepracování

4. Nedoporučuji k otištění

Připomínky: ...................................................

 

________________________________________________________________________________

 

Příspěvek splňuje kritéria pro zařazení do rubriky vědeckých příspěvků? (vyberte z následujících možností): Ano/ Ne

Podpis: ...................................................