editorial board


PhDr. Jarmila ČIHÁKOVÁ
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague

Dr. Sławomir DRYJA
Institute of History of Art and Culture Pontifical University of John Paul II, Department of History of Culture

ao. Univ. Prof. Dr. Petr FIEDLER
Institut für Kunstgeschichte der Philosophisch-Historische Fakultät, Universität Innsbruck

Mgr. Josef HÁJEK
The National Heritage Institute, directorate-general

doc. Ing. arch. František KAŠIČKA, CSc.
Ústav památkové péče a renovací Fakulty architektury ČVUT v Praze

Mgr. Vojtěch KAŠPAR
Archaia Praha o.p.s.

prof. Ing. arch. Karel KIBIC, DrSc.
Fakulta architektury ČVUT

Prof. PhDr. Martin NEJEDLÝ, Dr.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin, oddělení starších českých dějin

doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Faculty of Arts Palacký University Olomouc, Department of History

PhDr. Jaroslav PODLISKA, Ph.D.
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague

doc. Ing. Michael RYKL, Ph.D.
Ústav dějin architektury a památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze

Prof. PhDr. Petr SOMMER, CSc., DSc.
Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze

Doc. Michał STARSKI, PhD
Deputy Director of the Institute of Archaeology University of Warsaw

Ing. arch. Ondřej ŠEFCŮ
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague

Mgr. Hana TOMAGOVÁ, Ph.D.
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague

PhDr. Helga TURKOVÁ
Knihovna Národního muzea