redakční rada


PhDr. Jarmila ČIHÁKOVÁ
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

Dr. Sławomir DRYJA
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydzial Historii i Dziedzictwa Kulturowego,
Institut Historii Sztuky i Kultury

ao. Univ. Prof. Dr. Petr FIEDLER
Institut für Kunstgeschichte der Philosophisch-Historische Fakultät, Universität Innsbruck
Ústav dějin umění Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Mgr. Josef HÁJEK
Generální ředitelství NPÚ

doc. Ing. arch. František KAŠIČKA, CSc.
Ústav památkové péče a renovací Fakulty architektury ČVUT v Praze

Mgr. Vojtěch KAŠPAR
Archaia Praha o.p.s.

prof. Ing. arch. Karel KIBIC, DrSc.
Fakulta architektury ČVUT

Prof. PhDr. Martin NEJEDLÝ, Dr.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin, oddělení starších českých dějin

doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Jaroslav PODLISKA, Ph.D.
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

doc. Ing. Michael RYKL, Ph.D.
Ústav dějin architektury a památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze

Prof. PhDr. Petr SOMMER, CSc., DSc.
Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze

Doc. Michał STARSKI, PhD
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor; vedoucí Zakładu Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Ing. arch. Ondřej ŠEFCŮ
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

Mgr. Hana TOMAGOVÁ, Ph.D.
NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

PhDr. Helga TURKOVÁ
Knihovna Národního muzea