profil časopisu


Staletá Praha

je multioborový odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii a vývoj Prahy a informace o vydaných pragensiích

směřuje do české i mezinárodní vědecké obce z důrazem na prostor střední Evropy

uveřejňuje dosud nepublikované odborné texty z oblasti historie Prahy z pohledu různých historických disciplin souvisejících s movitými i nemovitými pražskými památkami

je vydávána Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Praze, státní příspěvková organizace (NPÚ, ÚOP v Praze)

vychází v češtině s cizojazyčnými souhrny od roku 1965.

Každý recenzovaný příspěvek má dva abstrakty: krátký abstrakt s klíčovými slovy vždy v angličtině (info EN) před textem, a anglické či německé resumé s překlady popisek obrázků v závěru.