editorial board


PhDr. Jarmila ČIHÁKOVÁ
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague, CZ

Dr. Sławomir DRYJA
Institute of History of Art and Culture Pontifical University of John Paul II, Department of History of Culture, PL

ao. Univ. Prof. Dr. Petr FIEDLER
Institut für Kunstgeschichte der Philosophisch-Historische Fakultät, Universität Innsbruck, AT

Mgr. Jan HRDINA, Ph.D.
Prague City Archives

doc. Ing. arch. František KAŠIČKA, CSc.
Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague, Department of Architectural Conservation, CZ

Mgr. Vojtěch KAŠPAR
Archaia Praha o.p.s., CZ

prof. Ing. arch. Karel KIBIC, DrSc.
Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague, Department of Theory and History of Architecture, CZ

Prof. PhDr. Martin NEJEDLÝ, Dr.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin, oddělení starších českých dějin, CZ

doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Faculty of Arts Palacký University Olomouc, Department of History, CZ

PhDr. Jaroslav PODLISKA, Ph.D.
The National Heritage Institute, regional specialised department in Prague, CZ

doc. Ing. Michael RYKL, Ph.D.
Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague, Department of Theory and History of Architecture, CZ

Prof. PhDr. Petr SOMMER, CSc., DSc.
Center for Medieval Studies and Institute of Archaeology of Czech Academy of Sciences, Prague, v.v.i., CZ

Doc. Michał STARSKI, PhD
Deputy Director of the Institute of Archaeology University of Warsaw, PL

PhDr. Helga TURKOVÁ
National museum, CZ