Za starou Prahu : Věstník Klubu Za starou Prahu I–LXV

1910–2015

včetně přechodných názvů
1910–1913 – Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu
1914–1915 – Za starou Prahu. Věstník pro ochranu památek v Čechách
1920–1951 – Za starou Prahu. Věstník pro ochranu památek
1952–1954 – Ochrana památek. Věstník Klubu Za starou Prahu a jeho odborů
1955 nevyšel
1956–1961 – Ochrana památek. Sborník Klubu Za starou Prahu na rok ...
1962 nevyšel
1963–2000 – Zprávy Klubu Za starou Prahu (poslední 1/2000)
1967–1969 nevyšel
2/2000–trvá – Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu

1910–1954 ročníky I–XXIX
1956–1999 ročníky nečíslovány
2000–2015 ročníky XXX (I)–XLV (XVI)

rejstřík autorský

Část I, SP 1/2016, rejstřík autorský A–F, sine
Část II, SP 1/2018, rejstřík autorský G–N
Část III, SP 2/2018, rejstřík autorský O–Ž