Umění I-LX

1953–2002  [pdf]
2003–2012  [pdf]

Bibliografii časopisu Umění, nyní Umění / Art, zpracoval Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. Praha (PhDr. Polana Bregantová) ve dvou celcích (hraniční roky 2002/2003) a umístil ji na webové stránky časopisu Umění http://www.umeni-art.cz/cz/bibliography.aspx. Sestává z rejstříku autorského („autorská část“), rejstříku jmenného a rejstříku místního, v němž jsou více než výrazně zastoupena hesla charakteru tematického rejstříku. Hesla místně vázaná na Prahu jsou separována zde.