Pražský sborník historický

– rubrika Archeologický výzkum Prahy v letech … - tzv. „Kronika“,

  • část I – (rezervace PPR), PSH II–XXXV, 1965–2007. (První referovaný výzkum na území rezervace PPR byl uveden v roce 1973 v ročníku VIII).
    rejstřík autorský — rejstřík místní
    Do místního rejstříku jsou připojena čísla příslušných Archeologických dokumentačních bodů z Mapy ADB (Hrdlička 2009) vyznačená červenou barvou.
  • část II – (území mimo rezervaci PPR), PSH II–XXXIX, 1965–2011.
    rejstřík autorský — rejstřík místní