bibliografická služba


Pražské památky přitahují již po mnoho generací pozornost odborníků, kteří za tu dobu shromáždili úctyhodné množství informací. Ty jsou permanentně potlačovány přívalem poznatků nových. Aby publikované údaje k pražským památkám neupadly v zapomnění a byly snáze k dohledání, byla ve Staleté Praze (dále SP) zřízena rubrika Bibliografická služba. Jejím úkolem je navést čtenáře k informacím o konkrétních pražských památkách uveřejněným v odborných časopisech a periodických sbornících. U periodik s celostátním rozsahem jsou bibliograficky zpracovávány jen příspěvky věnované pražským památkám a články s odkazem na ně (např. formou analogie) – vše pod označením „výběr: pragensia“.

Základem je pokaždé místní rejstřík (jednotlivých nemovitých objektů), rozšířený o rejstřík tematický poukazující na obecnější témata dotýkající se Prahy (movité památky, metodika, osobnosti aj.), a k obojím rejstřík autorský (tj. příslušná bibliografie).

ZPRACOVANÁ PERIODIKA:


Staletá Praha I–XXIV, 1965–2003 — řada sborníková.

In: SP 25, 1/2009, 68–77 – bibliografie=rejstřík autorský,
                              78–95 místní a tematický rejstřík.
 

Pražský sborník historický – rubrika Archeologický výzkum Prahy v letech … - tzv. „Kronika“,
část I – (rezervace PPR), PSH II–XXXV, 1965–2007. (První referovaný výzkum na území rezervace PPR byl uveden v roce 1973 v ročníku VIII).
In: SP 25, 2/2009, 102–118 rejstřík autorský,
                              119–131 místní.
Do kompletního seznamu zde uveřejněných zpráv o archeologických výzkumech v jednotlivých pražských objektech a veřejných prostranstvích (místního rejstříku) jsou připojena čísla příslušných Archeologických dokumentačních bodů z Mapy ADB (Hrdlička 2009) vyznačená červenou barvou.

část II – (území mimo rezervaci PPR), PSH II–XXXIX, 1965–2011.
In: SP 28, 2/2012, 175–180 rejstřík autorský,
                              180–185 místní.
 

Zprávy památkové péče (včetně přechodných názvů Památková péče, Památky a příroda) I–LXVIII, 1937–2009, výběr: pragensia + obecné.
In: SP 26, 1/2010, 114–139 rejstřík autorský;
                 2/2010, 159–166 tematický;
     SP 27, 1/2011, 101–122 místní.
 

Průzkumy památek I–XVII, 1994–2010, výběr: pragensia + obecné.
In: SP 27, 2/2011, 104–107 rejstřík autorský,
                              107–112 místní a tematický.
 

Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy (včetně předchůdce Sborník příspěvků k dějinám královského hlavního města Prahy) I–IX, 1907–1935.
In: SP 28, 1/2012, 152 rejstřík autorský,
                              153–155 místní a tematický.
                              

Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody 1–8, 1982–1989, výběr: pragensia + obecné.
In: SP 29, 1/213, 127–131 rejstřík autorský,
                            132–134 tematický,
                            135–148 místní (3 podkapitoly: sbírka fotografické dokumentace SÚPPOP;
                                                        plány; barevnost fasád).
 

Pražský sborník historický I–LX, 1964–2012 (bez rubriky zv. „Kronika“ – viz výše).
In: SP 30, 1/2014, 145–155 rejstřík autorský;
     SP 30, 2/2014, 137–156 rejstřík místní,
                              156–158 tematický.
 

Archaeologia historica I–XL, 1976–2015
In: SP 31, 2/2015, Část I – AH I–XX, 1976–1995, výběr: pragensia, 143–146 rejstřík autorský,
                                                                                                              146–151 rejstřík místní,
                                                                                                              152–154 rejstřík tematický;

      SP 32, 2/2016, Část II – AH XXI–XL, 1996–2015, výběr: pragensia, 130–135 rejstřík autorský,
                                                                                                                     135–141 rejstřík místní,
                                                                                                                     142–146 rejstřík tematický.


Za starou Prahu : Věstník Klubu Za starou Prahu I–LXV, 1910–2015
In: SP 32, 1/2016, Část I, 135–157 rejstřík autorský;
     SP 34, 1/2018, Část II, 143–166 rejstřík autorský;
     SP 34, 2/2018, Část III, 150–169 rejstřík autorský;