Pražské památky přitahují již po mnoho generací pozornost odborníků, kteří za tu dobu shromáždili úctyhodné množství informací. Ty jsou permanentně potlačovány přívalem poznatků nových. Aby publikované údaje k pražským památkám neupadly v zapomnění a byly snáze k dohledání, byla ve Staleté Praze (dále SP) zřízena rubrika Bibliografická služba. Jejím úkolem je navést čtenáře k informacím o konkrétních pražských památkách uveřejněným v odborných časopisech a periodických sbornících. U periodik s celostátním rozsahem jsou bibliograficky zpracovávány jen příspěvky věnované pražským památkám a články s odkazem na ně (např. formou analogie) – vše pod označením „výběr: pragensia“.

Základem je pokaždé místní rejstřík (jednotlivých nemovitých objektů), rozšířený o rejstřík tematický poukazující na obecnější témata dotýkající se Prahy (movité památky, metodika, osobnosti aj.), a k obojím rejstřík autorský (tj. příslušná bibliografie).


EN:  The aim of this column is to lead the reader to the information concerning particular Prague monuments published in specialized journals and periodical almanacs. In the statewide periodicals bibliographically processed are only articles concerning Prague monuments and those related to them (f.e. analogies) – all labeled as “range: pragensia”. The base is always a local index of particular immovable objects, widened by thematic register, pointing at general themes related to Prague (movable artefacts, methodology, personalities and other), plus index of authors to both (i.e. bibliography).

 

ZPRACOVANÁ PERIODIKA:


Staletá Praha I–XXIV, 1965–2003 — řada sborníková.

In: SP 25, 1/2009, 68–77 – bibliografie=rejstřík autorský,
                              78–95 místní a tematický rejstřík.
 

Pražský sborník historický – rubrika Archeologický výzkum Prahy v letech … - tzv. „Kronika“,
část I – (rezervace PPR), PSH II–XXXV, 1965–2007. (První referovaný výzkum na území rezervace PPR byl uveden v roce 1973 v ročníku VIII).
In: SP 25, 2/2009, 102–118 rejstřík autorský,
                              119–131 místní.
Do kompletního seznamu zde uveřejněných zpráv o archeologických výzkumech v jednotlivých pražských objektech a veřejných prostranstvích (místního rejstříku) jsou připojena čísla příslušných Archeologických dokumentačních bodů z Mapy ADB (Hrdlička 2009) vyznačená červenou barvou.

část II – (území mimo rezervaci PPR), PSH II–XXXIX, 1965–2011.
In: SP 28, 2/2012, 175–180 rejstřík autorský,
                              180–185 místní.
 

Zprávy památkové péče (včetně přechodných názvů Památková péče, Památky a příroda) I–LXVIII, 1937–2009, výběr: pragensia + obecné.
In: SP 26, 1/2010, 114–139 rejstřík autorský;
                 2/2010, 159–166 tematický;
     SP 27, 1/2011, 101–122 místní.
 

Průzkumy památek I–XVII, 1994–2010, výběr: pragensia + obecné.
In: SP 27, 2/2011, 104–107 rejstřík autorský,
                              107–112 místní a tematický.
 

Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy (včetně předchůdce Sborník příspěvků k dějinám královského hlavního města Prahy) I–IX, 1907–1935.
In: SP 28, 1/2012, 152 rejstřík autorský,
                              153–155 místní a tematický.
                              

Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody 1–8, 1982–1989, výběr: pragensia + obecné.
In: SP 29, 1/213, 127–131 rejstřík autorský,
                            132–134 tematický,
                            135–148 místní (3 podkapitoly: sbírka fotografické dokumentace SÚPPOP;
                                                        plány; barevnost fasád).
 

Pražský sborník historický I–LX, 1964–2012 (bez rubriky zv. „Kronika“ – viz výše).
In: SP 30, 1/2014, 145–155 rejstřík autorský;
     SP 30, 2/2014, 137–156 rejstřík místní,
                              156–158 tematický.
 

Archaeologia historica I–XL, 1976–2015
In: SP 31, 2/2015, Část I – AH I–XX, 1976–1995, výběr: pragensia, 143–146 rejstřík autorský,
                                                                                                              146–151 rejstřík místní,
                                                                                                              152–154 rejstřík tematický;

      SP 32, 2/2016, Část II – AH XXI–XL, 1996–2015, výběr: pragensia, 130–135 rejstřík autorský,
                                                                                                                     135–141 rejstřík místní,
                                                                                                                     142–146 rejstřík tematický.